Направо към основното съдържание

Общ преглед

Политическа система

Унгария е парламентарна република. Министър-председателят, който е ръководителят на правителството, упражнява изпълнителната власт. Президентът е държавният глава и има предимно представителни функции. Унгария е разделена на 19 окръга, Будапеща и 25 града с правомощия на равнище окръг.

Търговия и икономика

Унгария има БВП на глава от населението в размер на 27 000 евро, което е под средното ниво за ЕС (35 500 евро). Делът на страната в общия БВП на ЕС е 1 %.

(Източник: Евростат — данни за БВП на глава от населението и БВП)

(Източник: Евростат — данни за износа и вноса)

Унгария в ЕС

Бюджети и финансиране

Колко средства внася Унгария в бюджета на ЕС и колко получава от него?

Бюджетът на ЕС допринася за това Европа да продължава да бъде демократична, мирна, просперираща и конкурентоспособна. ЕС го използва, за да финансира своите приоритети и големи проекти, които повечето държави от ЕС не биха могли да финансират самостоятелно.

Ползите от членството в ЕС значително надвишават размера на вноските в бюджета на Съюза и примерите за това са много. Всички държави членки имат полза от това да са част от единния пазар и да се справят заедно с общите предизвикателства, свързани с миграцията, тероризма и изменението на климата, както и от по-конкретни неща, като по-добра транспортна инфраструктура, модернизирани и цифровизирани обществени услуги и авангардно медицинско лечение.

Вноската на всяка държава от ЕС в бюджета на Съюза се определя по справедлив начин. Колкото по-голяма е икономиката на една страна, толкова по-голяма е нейната вноска, и обратно.

Смисълът на бюджета на ЕС не е в даването и вземането — става въпрос за колективен принос за превръщането на Европа и света в по-добро място за всички нас.

Бюджетни разходи и приходи на ЕС по държави и по години

  

Финансирани от ЕС проекти в Унгария 

Средствата от бюджета на ЕС помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза — например за изграждане на пътища, субсидиране на научни изследвания и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Унгария използва финансирането от ЕС.