Direct naar de inhoud

In het kort

Hoofdstad: Stockholm

Officiële EU-talen: Zweeds

EU-lidstaat: sinds 1 januari 1995

Munteenheid: Zweedse kroon SEK. Zweden gaat de euro invoeren zodra het land aan alle eisen voldoet.

Schengen: lid van de Schengenzone sinds 25 maart 2001

Cijfersoppervlakte - bevolking - bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking in KKS

Staatsbestel

Zweden is een constitutionele monarchie en een parlementaire democratie met een regeringsleider (de premier) en een staatshoofd (de koning). De regering heeft de uitvoerende macht. De wetgevende macht berust bij het parlement, dat uit één kamer bestaat. Zweden is een eenheidsstaat die verdeeld is in 20 provincies en 290 gemeenten.

Ligging op de kaart van de EU

Handel en economie

De belangrijkste sectoren van de Zweedse economie waren in 2020 overheidsdiensten, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (21,6%), industrie (17,1%), en groot- en detailhandel, vervoer en horeca (16,6%).

De handel met andere EU-landen was goed voor 52% van de uitvoer (Duitsland 11%, Denemarken 8% en Finland 7%). De belangrijkste exportlanden buiten de EU waren Noorwegen (11%) en de VS (8%).

68% van de invoer in Zweden kwam uit EU-landen (Duitsland 18%, Nederland 10% en Denemarken 7%). 9% was afkomstig uit Noorwegen en 6% uit China.

Zweden in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 21 Zweedse leden. (europarlementariërs).

Bureau van het Europees Parlement in Zweden

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Welke ministers de Zweedse regering op deze vergaderingen vertegenwoordigen, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente voorzitter (de Commissie en het Parlement wel). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de zes maanden rouleert.

Gedurende deze zes maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Zweden:

januari-juni 2001 | juli-december 2009 | januari-juni 2023

Voorzitterschap van de Raad van de EU

Huidig voorzitterschap van de Raad van de EU

Europese Commissie

Zweden heeft Ylva Johansson aangewezen als lid van de Europese Commissie. Zij is bevoegd voor Binnenlandse Zaken.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde vertegenwoordiging.

Vertegenwoordiging van de Commissie in Zweden

Europees Economisch en Sociaal Comité

Zweden heeft 12 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio’s

Zweden heeft 12 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio’s, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Zweden houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als Zweedse “ambassade bij de EU” is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Zweden?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht bepaald. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt.

De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen.

Cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Zweden

Het geld dat Zweden bijdraagt aan de EU-begroting, helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Zweden