Skip to main content
Gemensamt företag under EU

Det gemensamma företaget för förnybar vätgas

Clean Hydrogen Joint Undertaking

Översikt

  • Uppgift: Det gemensamma företaget för förnybar vätgas (partnerskapet för förnybar vätgas) är ett unikt offentlig-privat partnerskap som stöder forskning och innovation inom vätgasteknik i Europa. Partnerskapet bygger vidare på arbetet i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.
  • Verkställande direktör: Bart Biebuyck
  • Inrättad: 2021
  • Antal anställda: 31
  • Plats: Bryssel (Belgien) 
  • Webbplats: Det gemensamma företaget för förnybar vätgas

Partnerskapet för förnybar vätgas ska bidra till EU:s gröna giv och vätgasstrategi genom att finansiera forskning och innovation.

Verksamhet

Partnerskapet för förnybar vätgas ska bidra till att utveckla den europeiska värdekedjan för säker och hållbar teknik för grön vätgas och stärka dess konkurrenskraft för att stödja näringslivet, särskilt de små och medelstora företagen. Det gör att innovativa, konkurrenskraftiga och miljövänliga lösningar snabbt kan komma ut på marknaden.

Slutmålet är att bidra till

  • ett hållbart, koldioxidsnålt och fullt integrerat energisystem i EU
  • EU:s vätgasstrategi, som spelar en viktig roll för att nå målet om klimatneutralitet.

Målgrupper

Allmänheten – partnerskapet bidrar till energi- och klimatmålen för 2030 och målet om ett klimatneutralt EU år 2050.

Ekonomin – partnerskapet hjälper människor att skaffa sig industrispecifik kompetens och bidrar till att trygga en arbetskraft i EU som kan utveckla den spetsteknik som behövs för att förbli marknadsledande.

Små och medelstora företag – genom att bygga ut tekniken för grön vätgas och hitta fler användningsområden kan partnerskapet stärka EU:s konkurrenskraft och stödja små och medelstora företag eftersom innovativa, konkurrenskraftiga och miljövänliga lösningar snabbare kommer ut på marknaden.

Forskarsamhället – partnerskapet kan stärka och integrera EU:s vetenskapliga och tekniska kapacitet för att bidra till att skapa och sprida ny spetskunskap.

Kontakt

Namn
Det gemensamma företaget för förnybar vätgas
Webbplats
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/index_en
E-post
Telefon
+32 2 221 81 48
Postadress
Avenue de la Toison d’Or 56–60, 1060 Bryssel, Belgien
Sociala medier