Prejsť na hlavný obsah
Spoločný podnik EÚ

Spoločný podnik pre čistý vodík

Clean Hydrogen Joint Undertaking

Prehľad

  • Úloha: Spoločný podnik pre čistý vodík alebo partnerstvo pre čistý vodík je jedinečné verejno-súkromné partnerstvo podporujúce výskumné a inovačné činnosti v oblasti vodíkových technológií v Európe. Stavia na úspechu svojho predchodcu, spoločného podniku pre palivové články a vodík.
  • Dočasná výkonná riaditeľka: Mirela Atanasiu 
  • Rok vzniku: 2021
  • Počet zamestnancov: 31
  • Sídlo: Brusel, Belgicko 
  • Webové sídlo: Spoločný podnik pre čistý vodík

Hlavným cieľom partnerstva pre čistý vodík je prispieť k Európskej zelenej dohode a vodíkovej stratégii financovaním výskumných a inovačných činností.

Pôsobnosť

Cieľom partnerstva pre čistý vodík je zintenzívniť vývoj a zavádzanie európskeho hodnotového reťazca v oblasti bezpečných a udržateľných čistých vodíkových technológií a posilniť jeho konkurencieschopnosť, pokiaľ ide o podporu podnikania, najmä MSP. To umožňuje rýchle uvedenie inovatívnych a konkurencieschopných čistých riešení na trh.

Konečným cieľom je prispieť k:

  • udržateľnému, dekarbonizovanému a plne integrovanému energetickému systému EÚ,
  • vodíkovej stratégii EÚ, ktorá zohráva dôležitú úlohu pri vykonávaní plánu na dosiahnutie klimatickej neutrality.

Kto tým získava

Verejnosť – umožní dosiahnuť ciele v oblasti energetiky a klímy do roku 2030 a predovšetkým zabezpečiť klimatickú neutralitu do roku 2050.

Hospodárstvo – umožní ľuďom získať zručnosti súvisiace s príslušným odvetvím a zabezpečí, aby bola európska pracovná sila schopná vyvíjať špičkové technológie potrebné na zachovanie vedúceho postavenia na trhu.

Malé a stredné podniky – rozšíri čisté vodíkové technológie a ich aplikáciu, posilní konkurencieschopnosť EÚ a podporí MSP tým, že umožní rýchle uvedenie inovatívnych a konkurencieschopných čistých riešení na trh.

Vedecká a akademická obec – posilní a integruje vedecké a technologické kapacity EÚ s cieľom umožniť vytvorenie a šírenie nových vysokokvalitných poznatkov.

Kontakt

Spoločný podnik pre čistý vodík

Meno/Názov
Spoločný podnik pre čistý vodík
Webové sídlo
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/index_en
E-mailová adresa
infoatclean-hydrogen [dot] europa [dot] eu
Telefónne číslo
+32 2 221 81 48
Poštová adresa
Avenue de la Toison d’Or 56-60, 1060 Brussels, Belgicko
Sociálne médiá