Skip to main content
Gníomhaireacht dhíláraithe

An Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC)

Logo of ECDC

Forbhreathnú

 • Ról: An chosaint atá ag an Eoraip i gcoinne galair ionfhabhtaíocha a neartú
 • Stiúrthóir: Andrea Ammon
 • Bliain a bhunaithe: 2005
 • Líon foirne: 290
 • Suíomh: Stócólm (an tSualainn)
 • Suíomh gréasáin:ECDC

An t-eolas is déanaí ó ECDC maidir le COVID-19 

A ndéanann sé

 • An Córas Eorpach um Fhaireachas (TESSy) a úsáid le sonraí as Ballstáit an Aontais Eorpaigh a anailísiú agus a léamh maidir le 52 ghalar ionfhabhtaíocha.
 • Comhairle eolaíoch a chur ar fáil do rialtais agus d'institiúidí an Aontais Eorpaigh.
 • A chinntiú go mbraitear bagairtí go luath agus anailís a dhéanamh ar na bagairtí atá ag teacht chun cinn san Aontas.
 • An Clár Eorpach um Oiliúint san Eipidéimeolaíocht Idirghabhála (EPIET) agus an Clár Eorpach um Oiliúint sa Mhicribhitheolaíocht don tSláinte Phoiblí (EUPHEM) a chomhordú.
 • Cabhrú le rialtais na mBallstát ullmhú do ráigeanna galar.
 • ESCAIDE, an Chomhdháil Eolaíoch Eorpach maidir leis an Eipidéimeolaíocht Fheidhmeach i nGalair Ionfhabhtaíocha, comhdháil bhliantúil trí lá, a eagrú.

Iad sin a bhaineann leas as

 • lucht sláinte poiblí san Eoraip, go háirithe
  • comhlachtaí sláinte poiblí náisiúnta agus fo-náisiúnta san Aontas/LEE
  • institiúidí an Aontais Eorpaigh
  • daoine eile a cheapann beartais san Eoraip
 • gairmithe sláinte poiblí, taighdeoirí, eagraíochtaí idirnáisiúnta agus údaráis náisiúnta lasmuigh den Eoraip.

Teagmháil

Ainm
An Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC)
Suíomh gréasáin
https://ecdc.europa.eu/en
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+46 8 586 010 00
Uimhir facs
+46 8 586 010 01
Seoladh poist
Gustav III:s Boulevard 40, 16973 Solna, An tSualainn
Na meáin shóisialta