Skip to main content
European Data Protection Supervisor - Logo

Perustiedot

 • Tehtävä: varmistaa, että EU:n toimielimet ja muut elimet kunnioittavat kansalaisten oikeutta yksityisyyden suojaan henkilötietojen käsittelyssä
 • Tietosuojavaltuutettu: Wojciech Wiewiórowski
 • Perustettu: 2004
 • Toimipaikka: Bryssel (Belgia)
 • VerkkosivustoEuroopan tietosuojavaltuutettu

EU:n toimielimet ja muut elimet saattavat työnsä vuoksi joissakin tilanteissa tallentaa ja käsitellä kansalaisten henkilötietoja sähköisessä, kirjallisessa tai visuaalisessa muodossa. Tietojen käsittely tarkoittaa niiden keräämistä, tallentamista ja säilyttämistä, tiedonhakujen tekemistä, tietojen toimittamista muiden saataville sekä myös tietojen saannin estämistä ja tietojen poistamista ja hävittämistä. Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävänä on pitää huolta siitä, että tietojen käsittelyssä noudatetaan tarkasti yksityisyyttä suojaavia sääntöjä.

Mitä Euroopan tietosuojavaltuutettu tekee?

 • valvoo, että EU:n hallinnossa käsitellään henkilötietoja yksityisyyttä suojaavien sääntöjen mukaisesti
 • neuvoo EU-toimielimiä henkilötietojen käsittelyyn sekä toimintapolitiikkoihin ja lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä
 • käsittelee valituksia ja tekee tutkimuksia
 • tekee yhteistyötä EU-maiden kansallisten viranomaisten kanssa tietosuojan johdonmukaisuuden varmistamiseksi
 • seuraa uutta teknologiaa, jolla voi olla vaikutusta tietosuojaan.

Miten Euroopan tietosuojavaltuutettu toimii?

Tietosuojavaltuutettu nimitetään viiden vuoden toimikaudeksi, joka on uusittavissa. Euroopan tietosuojavaltuutetun päivittäinen toiminta jakautuu kahteen tehtäväkokonaisuuteen:

 • Valvonta ja täytäntöönpanoarvioi tietosuojan noudattamista EU:n toimielimissä ja muissa elimissä.
 • Politiikka ja neuvontaantaa EU:n lainsäätäjälle neuvoja tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä eri politiikan aloilla ja uutta lainsäädäntöä koskevissa ehdotuksissa.

Euroopan tietosuojavaltuutettu ja sinä

EU:n toimielimet ja muut elimet eivät saa käsitellä henkilötietoja, jotka koskevat

 • rotua tai etnistä alkuperää
 • poliittisia mielipiteitä
 • uskontoa tai elämänkatsomusta
 • ammattiliittoon kuulumista.

Terveyttä ja seksuaalista käyttäytymistä koskevia tietoja ne saavat käsitellä ainoastaan, jos tietoja tarvitaan terveydenhuoltotarkoituksiin. Silloinkin tietojen käsittelijänä on oltava terveydenhuollon ammattikoulutuksen saanut henkilö tai muu vastaava henkilö, jota koskee salassapitovelvollisuus.

Jos sinulla on syytä uskoa, että EU:n toimielin tai muu elin on rikkonut yksityisyyden suojaasi, sinun on ensin käännyttävä tietojen käsittelystä vastanneen EU:n henkilöstön jäsenen puoleen. Jos vastaus ei tyydytä, ota yhteyttä sen EU-elimen tietosuojavaltuutettuun, jossa rikkomus mielestäsi tapahtui.

Jos tämä ei onnistu, voit tehdä kantelun Euroopan tietosuojavaltuutetulle kantelulomakkeella. Euroopan tietosuojavaltuutettu tutkii tapauksen ja ilmoittaa, onko hän kanssasi samaa mieltä ja jos on, miten tilanne korjataan.

Jos olet tyytymätön Euroopan tietosuojavaltuutetun ratkaisuun, voit viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen.

Lisätietoja

Henkilöhakemisto

Lausunnot

Julkaisut

Verkkokirjasto

Työpaikat

Yhteydenotot

Nimi
Euroopan tietosuojavaltuutettu
Verkkosivusto
https://edps.europa.eu/_en
Puhelinnumero
+32 2 283 19 00
Faksinumero
+32 2 283 19 50
Postiosoite
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgia
Sosiaalinen media