Skip to main content
European External Action Service - Logo

Apžvalga

 • Vaidmuo: rūpinasi ES diplomatiniais santykiais su ES nepriklausančiomis šalimis ir vykdo ES užsienio ir saugumo politiką
 • Vyriausiasis įgaliotinis užsienio ir saugumo politikai Josepas Borellis  
 • Įsteigta 2011 m.
 • Vieta: Briuselis (Belgija)
 • SvetainėEuropos išorės veiksmų tarnyba

Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) yra Europos Sąjungos diplomatinė tarnyba. Ji siekia, kad ES užsienio politika būtų nuoseklesnė ir veiksmingesnė ir kad dėl to didėtų Europos įtaka pasaulyje.

Europos išorės veiksmų tarnybos veikla

Veiklos pavyzdžiai:

 • taikos stiprinimas teikiant politinę, ekonominę ir praktinę pagalbą,
 • saugumo užtikrinimas vykdant bendrą saugumo ir gynybos politiką,
 • gerų ryšių su artimiausiomis ES kaimynėmis palaikymas vykdant Europos kaimynystės politiką,
 • parama vystymuisi, humanitarinė pagalba ir krizių valdymas,
 • klimato kaitos ir žmogaus teisių klausimų sprendimas.

Sudėtis

Europos išorės veiksmų tarnybai vadovauja ES užsienio reikalų vadovas – vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai. Ją sudaro:

Kaip Europos išorės veiksmų tarnyba dirba?

Vyriausiasis įgaliotinis taip pat eina Europos Komisijos pirmininko pavaduotojo pareigas. Jis yra ES užsienio ir saugumo politikos atstovas visame pasaulyje, koordinuoja Europos Komisijos veiklą ES išorės santykių srityje ir pirmininkauja ES užsienio, gynybos ir vystymosi ministrų susitikimams. Vyriausiasis įgaliotinis ir Komisijos pirmininko pavaduotojas drauge su ES šalimis naudodamasis nacionaliniais bei ES ištekliais vykdo ES užsienio ir saugumo politiką. Tai padeda užtikrinti visų ES šalių užsienio politikos nuoseklumą.

Už ES ribų Europos Sąjungai atstovauja tose šalyse įsteigtos tarnybosES delegacijos, kurių vaidmuo panašus į ambasadų.

EIVT ir jūs

ES užsienio reikalų politika ir programos padeda apsaugoti ES piliečius už ES ribų ir gali suteikti jums mokymosi ir darbo galimybių.

Užmegzti ryšį su EIVT galite šiais būdais:

 • pateikti peticiją užsienio politikos tema,
 • dalyvauti viešose konsultacijose užsienio politikos tema,
 • siųsti užklausą dėl EIVT e. paštu.

Daugiau informacijos

EIVT metinė veiklos ataskaita

Kontaktiniai duomenys