Skip to main content
ES organas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK)

European Economic and Social Committee - Logo

Apžvalga

 • Vaidmuo: Darbdavių ir darbuotojų organizacijoms ir kitoms suinteresuotoms grupėms atstovaujanti patariamoji instancija.
 • Pirmininkė: Christa Schweng
 • Nariai: 329 iš visų ES valstybių narių
 • Įsteigta 1957 m.
 • Vieta: Briuselis (Belgija)
 • Svetainė: Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) yra ES patariamasis organas, kurį sudaro darbuotojų ir darbdavių organizacijų bei kitų interesų grupių atstovai. Jis teikia Europos Komisijai, ES Tarybai ir Europos Parlamentui nuomonę ES klausimais. Tai darydamas jis veikia kaip tarpininkas tarp sprendimus priimančių ES institucijų ir ES piliečių.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto veikla

Jis suteikia interesų grupėms galimybę oficialiai pareikšti nuomonę apie ES teisės aktų pasiūlymus. Trys pagrindinės jo užduotys:

 • ieškant bendrą interesą atitinkančio konsensuso užtikrinti, kad ES politika ir teisės aktai būtų tinkami atsižvelgiant į ekonomines ir socialines sąlygas,
 • skatinti Europos Sąjungoje aktyvų dalyvavimą suteikiant darbuotojų ir darbdavių organizacijoms bei kitoms interesų grupėms galimybę išsakyti nuomonę ir palaikant dialogą su jomis,
 • propaguoti Europos integracijos vertybes bei dalyvaujamąją demokratiją ir didinti pilietinės visuomenės organizacijų svarbą.

Sudėtis

EESRK nariai atstovauja įvairioms pilietinės visuomenės organizacijoms visoje Europoje, įskaitant verslo, profesinių sąjungų ir kitus interesus. Juos nominuoja nacionalinės vyriausybės, o ES Taryba paskiria penkerių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta. Kiek kurios šalies atstovų yra komitete, priklauso nuo tos šalies gyventojų skaičiaus.

EESRK dvejų su puse metų kadencijai išsirenka pirmininką ir du pirmininko pavaduotojus. Nariai priklauso vienai iš trijų grupių:

 • darbdaviams;
 • darbuotojams;
 • kitų interesų grupėms (pvz., ūkininkų, vartotojų).

Kaip Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas dirba?

Į EESRK įvairiais klausimais kreipiasi Europos Parlamentas, ES Taryba ir Europos Komisija. Be to, jis rengia nuomones savo iniciatyva.

Nariai dirba ES labui, nepriklausomai nuo savo vyriausybių. Jie posėdžiauja 9 kartus per metus. Nuomonės priimamos paprasta balsų dauguma.

Posėdžius rengia EESRK specializuoti skyriai ir Pramonės permainų konsultacinė komisija. EESRK ekspertų grupės (vadinamosios observatorijos) stebi pažangą įgyvendinant ES strategijas.

EESRK nuolat palaiko ryšius su visos Europos Sąjungos regioninėmis ir nacionalinėmis ekonomikos ir socialinių reikalų tarybomis, visų pirma siekdamas dalytis informacija ir aptarti konkrečius klausimus.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ir jūs

Siekdamas, kad Europos Sąjunga taptų suprantamesnė jos piliečiams, EESRK organizuoja meno, jaunimo ir kitų sričių renginius.

Daugiau informacijos

Kas yra kas

Nuomonės ir dokumentai

Leidiniai

ES informacijos centrai

Apsilankymas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete

Įdarbinimas

Kontaktiniai duomenys

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK)
Interneto svetainė
https://www.eesc.europa.eu/lt
Telefono numeris
+32 2 546 90 11
Fakso numeris
+32 2 546 90 11
Pašto adresas
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgija
Socialiniai tinklai