Skip to main content
Euratom-ügynökség

Euratom Ellátási Ügynökség

Euratom Supply Agency

Áttekintés

 • Szerep: a nukleáris anyagokkal (ércekkel, alapanyagokkal és különleges hasadóanyagokkal) való rendszeres és biztonságos ellátás fenntartása az EU-beli felhasználók számára 
 • Főigazgató: Agnieszka Kaźmierczak 
 • Alapítás éve: 1960 
 • Alkalmazottak száma: 17
 • Székhely: Luxembourg
 • Honlap: Euratom Ellátási Ügynökség

Milyen feladatokat lát el az ügynökség?

Az Euratom Ellátási Ügynökséget – hivatalos nevén: az Európai Atomenergia-közösség Ellátási Ügynökségét – az Euratom-Szerződés hozta létre.

Az ügynökség legfőbb feladata az, hogy a nukleáris anyagok és a nukleáris fűtőanyag tekintetében biztosítsa az ellátásbiztonságot minden uniós felhasználó számára. Ennek keretében a nukleáris energiát előállító közműcégek, a kutatóreaktorok, az orvosi radioizotópok gyártói és a nukleáris ellátási lánc szereplőinek szükségleteit látja el. 

Az Euratom Ellátási Ügynökség figyelemmel kíséri a nukleáris piac működését, és felhívja a figyelmet azokra a tendenciákra, amelyek veszélyeztetik az energiatermelési vagy egyéb célból felhasznált nukleáris anyagok ellátásának biztonságát az EU-ban. Az ügynökség maga is intézkedhet (példa erre az egyetértési megállapodás az Egyesült Államokkal a speciális anyagok, valamint a kutatási és orvosi felhasználásra szánt fűtőanyag rendelkezésre állásáról), de arra is lehetősége van, hogy intézkedéseket javasoljon az Európai Bizottságnak.

Az Euratom Ellátási Ügynökség az egyetlen olyan szerv az EU-ban, amely ércek, nyersanyagok és különleges hasadóanyagok szállítására vonatkozó szerződéseket írhat alá, és jogában áll megtagadni a szerződéskötést. Az ügynökség szállítási szerződéssel kapcsolatos határozatai ellen a Bizottságnál lehet kifogást emelni. Ez biztosítja az ügynökség működésének fékjeit és ellensúlyait. Ez idáig mindössze néhányszor fellebbeztek az ügynökség határozatai ellen, és a Bizottság mindegyik esetben megerősítette a kifogásolt döntést, azaz nem élt a vétójogával. 

Kik látják hasznát a tevékenységének?

 • Az energiatermelő uniós közműcégek számára fontos a megbízható nukleárisanyag-ellátás.
 • Az EU-beli háztartások, vállalkozások, iskolák, kórházak stb. ugyancsak hasznát látják a nukleáris energiának.
 • A nukleáris gyógyászatban dolgozó orvosok és pácienseik számára nélkülözhetetlenek a szintén nukleáris anyagokon alapuló orvosi radioizotópok.
 • Ami a tudományos felhasználást illeti, számos kutatási területen van szükség nukleáris anyagokra. 
 • A nukleáris szolgáltatások és a nukleáris gyógyászat terén aktív ágazati szereplők tevékenysége szintén a nukleáris anyagokon alapul. 
 • Az Európai Bizottság is haszonélvezője annak a szaktudásnak, melyet az ügynökség a nukleáris üzemanyagciklus terén képvisel.
 • Több nemzetközi szervezet (a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség, az OECD Nukleáris Energia Ügynöksége) ugyancsak profitál az Euratom Ellátási Ügynökség szakértelméből.

Kapcsolat

Név
Euratom Ellátási Ügynökség
Honlap
https://euratom-supply.ec.europa.eu/index_en
E-mail-cím
Telefonszám
(+352) 4301-36338
(+352) 4301-35190
Postai cím
European Commission, Euratom Supply Agency, Euroforum Building, 2920 Luxembourg, Luxemburg
Közösségi média