Skip to main content
Decentralizirana agencija

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)

Logo of Eurofound

Pregled

 • Naloga: na podlagi raziskav pripravlja podatke in informacije za socialne, zaposlitvene in z delom povezane politike
 • Izvršni direktor: Ivailo Kalfin 
 • Leto ustanovitve: 1975
 • Število zaposlenih: 100
 • Sedež: Dublin (Irska)
 • Spletišče: Eurofound

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) je tridelna agencija Evropske unije, ki je bila ustanovljena leta 1975. Njena naloga je zagotavljanje znanja za pomoč pri razvoju boljših socialnih, zaposlitvenih in z delom povezanih politik v skladu z Uredbo (EU) 2019/127.

Naloge

Pri opredelitvi svojih prednostnih nalog fundacija upošteva ključne izzive na področju socialne kohezije in pravičnega prehoda v spreminjajočem se okolju po krizi zaradi covida-19. Fundacija vsake štiri leta pregleda svojo strategijo in zastavljene cilje. Na podlagi različnih posvetovanj z upravnim odborom in institucijami EU pripravi štiriletni programski dokument.

Glavne dejavnosti agencije:

 • raziskovanje socialnih vprašanj ter vprašanj v zvezi z zaposlovanjem in delom na različnih področjih
 • sporočanje rezultatov, vključno z zaključki raziskav oblikovalcem politike EU in nacionalnim oblikovalcem politik, da bi jih podprli pri izvajanju politik za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, oblikovanju politik zaposlovanja in spodbujanju socialnega dialoga
 • spodbujanje izmenjave znanja med osebami, vključenimi v to področje tako na ravni EU kot na nacionalni ravni

Agencija vodi raziskovalne projekte in tri ankete na ravni EU o:

Agencija Eurofound je v odziv na pandemijo COVID-19 prilagodila raziskave za spremljanje razmer in zbiranje podatkov o vplivu na življenje državljanov EU in odzivih politike za ublažitev učinkov. Najpomembnejša je njena spletna anketa o življenju in delu med pandemijo covida-19, ki se je začela izvajati aprila 2020.

Delo agencije je usmerjeno v pripravo z dokazi podprtih ukrepov, kot so strategija EU za enakost spolov 2020–2025, direktiva o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, evropska pobuda za reševanje brezposelnosti mladih in jamstvo za mlade.

Agencija ugotovitve raziskav in relevantne podatke za politiko posreduje in objavlja:

Koristi

Delo Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer je namenjeno snovalcem politike na ravni EU, zlasti:

 • institucijam EU
 • delodajalcem na ravni EU
 • sindikatom na ravni EU

Pomaga tudi drugim organizacijam, denimo:

 • nacionalnim vladam, organizacijam delodajalcev, sindikatom in organizacijam civilne družbe
 • parlamentom
 • raziskovalnim ustanovam
 • univerzam

Glej tudi

Kdo smo

Kaj delamo

Najnovejše in prihodnje publikacije

Letopis Živeti in delati v Evropi en

Predstavitvena brošura

Predstavitveni film

Večletni in letni delovni programi

Naročite se na posodobitve

Prosta delovna mesta

Kontakt

 

 

Ime
Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer
Spletna stran
http://www.eurofound.europa.eu/sl
E-pošta
Telefonska številka
+353 1 204 31 00
Številko telefaksa
+353 1 282 64 56
Poštni naslov
Wyattville Road, Loughlinstown, Co. Dublin, D18 KP65, Irska
Družbeni mediji