Skip to main content
Impriża konġunta tal-UES2R JU

Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea

Europe's Rail Joint Undertaking

Ħarsa ġenerali

 • Rwol: L-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea (EU-Rail) għandha l-għan li twassal, permezz ta’ approċċ ta’ sistema integrata, network ferrovjarju tal-UE b’kapaċità għolja, flessibbli, multimodali, sostenibbli, affidabbli u integrat għall-passiġġieri u l-merkanzija Ewropej.
 • Direttur Eżekuttiv: Carlo Borghini
 • Sħab: l-UE (irrappreżentata mill-Kummissjoni Ewropea) u l-kumpaniji membri
 • Stabbilita fis-sena: 2021 (Shift2Rail, il-predeċessur tagħha, ġiet stabbilita fl-2014)
 • Numru ta’ staff: 29
 • Post: Brussell, il-Belġju
 • Sit web: Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea

L-EU-Rail hija s-sħubija Ewropea għar-riċerka u l-innovazzjoni ferrovjarja taħt il-programm Orizzont Ewropa (2020-2027) u s-suċċessur tal-Impriża Konġunta Shift2Rail. 

Din is-sħubija għandha l-għan li taċċellera r-riċerka u l-iżvilupp f’teknoloġiji innovattivi u soluzzjonijiet operattivi. Din tappoġġja l-politiki u l-objettivi tal-UE għas-settur ferrovjarju, il-kompetittività tiegħu, u l-industrija Ewropea tal-provvista ferrovjarja. L-EU-Rail taċċellera l-użu ta’ innovazzjonijiet teknoloġiċi integrati, interoperabbli u standardizzati meħtieġa biex tiġi appoġġjata ż-Żona Ferrovjarja Unika Ewropea.
 

X’tagħmel

L-EU-Rail għandha l-għan li twassal network ferrovjarju Ewropew integrat b’kapaċità għolja billi telimina l-ostakli għall-interoperabbiltà, tipprovdi soluzzjonijiet għal integrazzjoni sħiħa (li tkopri l-ġestjoni tat-traffiku, il-vetturi, l-infrastruttura u s-servizzi), u tikseb adozzjoni u implimentazzjoni aktar rapidi tal-innovazzjoni permezz ta’ proġetti ffinanzjati. Hija tippromwovi d-diġitalizzazzjoni u l-awtomatizzazzjoni biex jitnaqqsu l-ispejjeż għall-industrija ferrovjarja, tiżdied il-kapaċità, u jissaħħu l-flessibbiltà u l-affidabbiltà. Il-ħidma tagħha hija bbażata fuq arkitettura ta’ sistema funzjonali kondiviża mis-settur, f’koordinazzjoni mal-Aġenzija tal-UE għall-Ferroviji.

Is-sistema ferrovjarja Ewropea għandha tiġi integrata wkoll fis-sistema tat-trasport usa’. L-EU-Rail tappoġġja l-iżvilupp ta’ industrija ferrovjarja Ewropea b’saħħitha u kompetittiva globalment. 

L-objettivi tal-EU-Rail huma stabbiliti biex jindirizzaw l-objettivi tal-politika tal-UE, il-viżjoni tagħha għall-industrija ferrovjarja, u l-isfidi inerenti fit-trasformazzjoni tas-sistema ferrovjarja.

Is-sħubija tal-EU-Rail tfittex li tiżgura tranżizzjoni rapida lejn sistema ferrovjarja Ewropea li: 

 • tissodisfa r-rekwiżiti tal-klijenti li qed jinbidlu
 • ittejjeb il-prestazzjoni u l-kapaċità
 • tnaqqas l-ispejjeż
 • tikkontribwixxi għal trasport aktar sostenibbli
 • tipprovdi approċċ armonizzat għall-adattament għall-bidla fl-industrija 
 • tipprovdi rwol aktar b’saħħtu għall-ferroviji fit-trasport u l-ivvjaġġar Ewropew
 • tikkontribwixxi għal industrija tal-provvista ferrovjarja tal-UE aktar kompetittiva 

Min jibbenefika

 • Passiġġieri
 • Klijenti tat-trasport ta' merkanzija
 • Kumpaniji tat-trasport 
 • Kumpaniji tal-immaniġġjar tal-infrastruttura
 • Industrija tal-provvista ferrovjarja

Aktar Informazzjoni

Sejħiet għall-proposti

Sejħiet għall-Offerti

Aħbarijiet

Ċirkulari

Kuntatt

Isem
Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea
Sit web
https://rail-research.europa.eu/
Email
Indirizz postali
Avenue de la Toison d’Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60, 1060 Brussell, Belgium
Media soċjali