Skip to main content
Fusion for Energy (F4E) - Logo

In het kort

 • Rol: beheer van de EU-bijdrage aan ITER en samenwerking met Japan bij het onderzoek naar en de ontwikkeling van kernfusie
 • Directeur: Johannes Schwemmer
 • Opgericht: 2007
 • Medewerkers: 446
 • Locatie: Barcelona (Spanje)
 • Website:Fusion for Energy

Taken

F4E is de EU-organisatie die verantwoordelijk is voor de EU-bijdrage aan het ITER-project, dat de wetenschappelijke en technologische levensvatbaarheid van kernfusie als energiebron moet aantonen. 

Zij is verantwoordelijk voor de samenwerking met de industrie, kleine en middelgrote ondernemingen, en onderzoeksorganisaties bij de ontwikkeling van:

 • allerlei technische onderdelen
 • technische, onderhouds- en ondersteuningsdiensten voor ITER 

Bij het ITER-project wordt onderzoek gedaan naar kernfusie, het fysisch proces waar ook de zon en de sterren hun energie uit halen. De bedoeling is een veilige, onuitputtelijke en milieuvriendelijke energiebron te ontwikkelen. De EU draagt bijna de helft van de bouwkosten, de rest is gelijkelijk verdeeld over de andere zes partners:

 • China
 • Japan
 • India
 • Zuid-Korea
 • Rusland
 • de VS

De thuisbasis van het project bevindt zich in Frankrijk

Fusion for Energy (F4E) ondersteunt O&O-initiatieven op kernfusiegebied op basis van de Overeenkomst inzake de bredere aanpak met Japan. De bedoeling is voorbereidingen te treffen voor de bouw van demonstratiereactoren (DEMO). 

Wie is erbij gebaat

 • het brede publiek in de EU, omdat er een duurzame energiebron bijkomt
 • de industrie en kleine en middelgrote bedrijven en O&O-organisaties in de EU, omdat zij gaan meetellen op de toekomstige markt voor kernfusie-energie
 • het concurrentievermogen van Europa, dankzij het stimulerend effect van het project op innovatie, groei, kennis en banen
 • de Europese Energie-unie en haar internationale rol

Zie ook

Nieuwsbrief

"Highlights" (publicatie)

Jaarverslag

Factsheets

Brochures

Contact

Naam
Fusion for Energy (F4E)
Website
http://fusionforenergy.europa.eu
E-mail
Telefoonnummer
+34 93 320 18 00
Fax
+34 93 320 18 51
Postadres
Torres Diagonal Litoral Edificio B3, C/ Josep Pla 2, 08019 Barcelona Barcelona, Spanje
Sociale media