Skip to main content
Σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αποκεντρωμένος οργανισμός

Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex)

Logo of European Border and Coast Guard Agency (Frontex)

Σύντομη παρουσίαση

 • Αποστολή: Ο Frontex βοηθά τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων τους. Επίσης, συμβάλλει στην εναρμόνιση των συνοριακών ελέγχων σε ολόκληρη την ΕΕ. Ο οργανισμός αυτός διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών όλων των χωρών της ΕΕ, παρέχοντας τεχνική βοήθεια και εμπειρογνωσία.
 • Διευθυντής: Fabrice Leggeri
 • Έτος ίδρυσης: 2004
 • Αριθμός υπαλλήλων: 315
 • Προϋπολογισμός: 250 εκατ. ευρώ
 • Έδρα: Βαρσοβία (Πολωνία)
 • Ιστότοπος: Frontex

Τι κάνει

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης μια άνευ προηγουμένου αύξηση του αριθμού των μεταναστών και των προσφύγων που προσπαθούν να εισέλθουν στην ΕΕ. Οι χώρες που έχουν εξωτερικά σύνορα της ΕΕ είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για τον έλεγχό τους. Ωστόσο, ο FRONTEX μπορεί να παράσχει πρόσθετη τεχνική υποστήριξη σε όσες χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζουν έντονες μεταναστευτικές πιέσεις.

Αυτό το πράττει συντονίζοντας την αποστολή πρόσθετου τεχνικού εξοπλισμού (π.χ. αεροσκάφη και πλεούμενα) καθώς και ειδικά καταρτισμένου προσωπικού.

Ο Frontex συντονίζει τις θαλάσσιες επιχειρήσεις (π.χ. στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία) αλλά και επιχειρήσεις στα εξωτερικά χερσαία σύνορα, π.χ. στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Πολωνία και τη Σλοβακία. Είναι επίσης παρών σε πολλά διεθνή αεροδρόμια σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο Frontex έχει πολλούς τομείς ευθύνης, οι οποίοι προβλέπονται στη νομική βάση.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Ανάλυση κινδύνων - ο Frontex αναπτύσσει όλες τις δραστηριότητές του βάσει αναλύσεων των κινδύνων. Ο Frontex αξιολογεί τους κινδύνους για την ασφάλεια των συνόρων της ΕΕ. Καταγράφει τις τάσεις που παρατηρούνται αναφορικά με την παράνομη μετανάστευση και τη διασυνοριακή εγκληματική δραστηριότητα στα εξωτερικά σύνορα, περιλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων. Γνωστοποιεί τα πορίσματά του στις χώρες της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αντλεί στοιχεία από αυτές για τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων του.
 • Κοινές επιχειρήσεις - συντονίζει την αποστολή ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού, καθώς και τεχνικού εξοπλισμού (αεροσκάφη, πλεούμενα και εξοπλισμός ελέγχου/επιτήρησης των συνόρων) στις περιοχές εξωτερικών συνόρων που έχουν ανάγκη από πρόσθετη βοήθεια.
 • Ταχεία αντίδραση - αν μια χώρα της ΕΕ είναι αντιμέτωπη με έντονες πιέσεις στα εξωτερικά της σύνορα, ιδίως λόγω της άφιξης μεγάλου αριθμού ατόμων από χώρες εκτός ΕΕ, ο Frontex συντονίζει την αποστολή ευρωπαϊκών ομάδων συνοριοφυλάκων.
 • Έρευνα - φέρνει σε επαφή τους εμπειρογνώμονες σε θέματα ελέγχου των συνόρων με τους κλάδους της έρευνας και της βιομηχανίας, έτσι ώστε οι νέες τεχνολογίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των αρχών που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο των συνόρων.
 • Κατάρτιση - αναπτύσσει κοινά πρότυπα κατάρτισης για τις συνοριακές αρχές, με στόχο την εναρμόνιση της εκπαίδευσης των συνοριοφυλάκων στην ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν. Η εναρμόνιση αυτή αποσκοπεί στην εφαρμογή ενιαίων προτύπων ελέγχου των συνόρων για τους ταξιδιώτες που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Δίνει επίσης τη δυνατότητα στους συνοριοφύλακες από διάφορες χώρες να συνεργάζονται αποτελεσματικά σε κοινές επιχειρήσεις που συντονίζονται από τον Frontex.
 • Κοινές επιχειρήσεις επιστροφής - αναπτύσσει βέλτιστες πρακτικές για την επιστροφή μεταναστών και συντονίζει τις κοινές επιχειρήσεις επιστροφής (όμως η κάθε χώρα αποφασίζει ποια άτομα πρέπει να επιστρέψουν).
 • Ανταλλαγή πληροφοριών - αναπτύσσει και θέτει σε λειτουργία συστήματα πληροφόρησης που επιτρέπουν την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συνοριακών αρχών.

Ποιοι ωφελούνται

Κάθε χρόνο, περίπου 700 εκατομμύρια άτομα διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης.

Επομένως, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι ο εντοπισμός τυχόν παράνομων δραστηριοτήτων, χωρίς ωστόσο να προκαλούνται καθυστερήσεις για τους άλλους ταξιδιώτες.

Δεν υπάρχουν μόνιμοι συνοριακοί έλεγχοι μεταξύ των χωρών Σένγκεν, και γι' αυτό οι έλεγχοι των εξωτερικών συνόρων έχουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Οι χώρες Σένγκεν βασίζονται στην ποιότητα των συνοριακών ελέγχων και της επιτήρησης που διενεργούνται από τις άλλες χώρες της ΕΕ.

Εντός του χώρου Σένγκεν, ένα αυτοκίνητο που εκλάπη στην Ιταλία θα μπορούσε να κυκλοφορήσει ελεύθερα μέχρι τα πολωνοουκρανικά σύνορα. Κάποιος που φθάνει στη Φινλανδία με πλαστό διαβατήριο θα μπορούσε να ταξιδέψει ελεύθερα μέχρι την Πορτογαλία. Ένα θύμα σωματεμπορίας που εισέρχεται στη Γαλλία θα μπορούσε να μεταφερθεί μέχρι τη Σουηδία.

Αυτό σημαίνει ότι ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για όλα τα κράτη μέλη της στην Ευρώπη. Ο Frontex έχει καταστεί κομβικό σημείο επαφής, και θεσπίζει πρότυπα για όλους τους Ευρωπαίους συνοριοφύλακες. Εξασφαλίζει την άμεση ανταλλαγή σημαντικών πληροφοριών (π.χ. για πλαστά έγγραφα, κλεμμένα αυτοκίνητα ή σωματεμπόρους) μεταξύ όλων των συνοριακών αρχών.

Για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος δεν απαιτείται μόνον η ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά και η ανάπτυξη μακροπρόθεσμων λύσεων. Για τον σκοπό αυτό, ο Frontex σχεδιάζει προγράμματα κατάρτισης των συνοριοφυλάκων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Βοηθά τους συνοριοφύλακες στην ΕΕ να συνεργάζονται στενότερα μεταξύ τους, ανταλλάσσοντας πληροφορίες και έχοντας πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν όχι μόνο όσα συμβαίνουν στα σύνορα της χώρας τους αλλά σε όλα τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Επίσης, ενημερώνονται για τις πλέον πρόσφατες μεθόδους και τεχνολογίες που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ποιότητα του έργου τους. Και μπορούν να υπολογίζουν σε αμοιβαία στήριξη εάν κάποια σύνορα δέχονται ασυνήθιστες πιέσεις.

Επικοινωνία

Όνομα
Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex)
Ιστότοπος
https://frontex.europa.eu/el/
Αριθμός τηλεφώνου
+48 22 205 95 00
Αριθμός φαξ
+48 22 205 95 01
Ταχυδρομική διεύθυνση
Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, Πολωνία
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης