Skip to main content

Institucijų ir įstaigų profiliai

Filtruoti pagal

Institucijų ir įstaigų profiliai (76)

RSS
Rodomi rezultatai: 20 iš 40
 • Decentralizuota agentūra

EFCA

Europos žuvininkystės kontrolės agentūra skatina bendrus kontrolės, tikrinimo ir priežiūros standartus pagal ES bendrą žuvininkystės politiką.

Interneto svetainė
http://www.efca.europa.eu/en
Telefono numeris
+34 986 12 06 10
Adresas
Edificio Odriozola, Avenida García Barbón 4, 36201 Vigo Pontevedra, Spain
 • Decentralizuota agentūra

EFSA

Europos maisto saugos tarnyba teikia nepriklausomus mokslinius duomenis ir konsultacijas dėl galimo pavojaus maisto grandinėje.

Interneto svetainė
https://www.efsa.europa.eu/
Telefono numeris
+39 0521 036 111
Adresas
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Italy
 • Bendra užsienio ir saugumo politika agentūra

EGA

Europos gynybos agentūra padeda ES šalims (išskyrus Daniją) gerinti jų gynybos pajėgumus.

Interneto svetainė
https://www.eda.europa.eu/
Telefono numeris
+32 2 504 28 00
Adresas
Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23, 1050 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • ES organas

EIB

Kaip ES klimato politiką įgyvendinantis bankas, EIB teikia finansavimą ir ekspertų konsultacijas projektams, kuriais sprendžiami klimato kaitos klausimai, skatinama Europos integracija bei ES plėtra ir remiama ES politika daugiau kaip 160 šalių.

Interneto svetainė
https://www.eib.org/en/index.htm
Telefono numeris
+352 43 79 1
Adresas
98-100 boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxembourg, Luxembourg
 • Decentralizuota agentūra

EIGE

Europos lyčių lygybės institutas remia pastangas užtikrinti lyčių lygybę ES.

Interneto svetainė
http://eige.europa.eu/
E. paštas
Telefono numeris
+370 5 215 7400
Adresas
Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius Lietuva, Lithuania
 • Decentralizuota agentūra

EIOPA

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija pataria ES institucijoms, kaip išlaikyti veiksmingą ir stabilią finansų sistemą.

Interneto svetainė
https://eiopa.europa.eu/
E. paštas
Telefono numeris
+49 (0) 69 95 11 19 20
Adresas
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany
 • Kita agentūra

EIT

Europos inovacijos ir technologijos institutas, skatindamas pramonės ir švietimo įstaigų bendradarbiavimą, siekia didinti inovacijas.

Interneto svetainė
http://eit.europa.eu/
Telefono numeris
+36 14 819 300
Adresas
Budapest, Infopark 1/E, Neumann Janos utca, 1117, Hungary
 • ES organas

EIVT

Europos išorės veiksmų tarnyba yra ES diplomatinė tarnyba, vykdanti ES užsienio bei saugumo politiką.

Interneto svetainė
https://www.eeas.europa.eu
Telefono numeris
+32 2 584 11 11
 • Decentralizuota agentūra

ELA

Europos darbo institucija užtikrina, kad visoje ES būtų tinkamai taikomos tarpvalstybinio darbo jėgos ir socialinės apsaugos taisyklės.

Interneto svetainė
https://ela.europa.eu/
 • Decentralizuota agentūra

EMA

Europos vaistų agentūra saugo ir ugdo žmonių ir gyvūnų sveikatą vertindama ir stebėdama vaistus ES.

Interneto svetainė
https://www.ema.europa.eu/en
Telefono numeris
+31 88 781 6000
Adresas
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Netherlands
 • Decentralizuota agentūra

EMCDDA

EMCDDAteikia ES nepriklausomą informaciją apie narkotikus ir narkomaniją, kad teisės aktų leidėjai galėtų parengti veiksmingą kovos su narkotikais politiką.

Interneto svetainė
http://www.emcdda.europa.eu/
E. paštas
Telefono numeris
+351 21 121 02 00
Adresas
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Portugal
 • Decentralizuota agentūra

EMSA

Europos jūrų saugumo agentūra dalijasi žiniomis ir praktine patirtimi, kaip gerinti jūrų saugumą ir saugą, kaip mažinti taršą.

Interneto svetainė
http://www.emsa.europa.eu/
E. paštas
Telefono numeris
+351 21 1209 200
Adresas
Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, Portugal
 • Decentralizuota agentūra

ENISA

Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra (ENISA) siekia užtikrinti aukštą bendrą kibernetinio saugumo lygį visoje Europoje.

Interneto svetainė
http://www.enisa.europa.eu/
E. paštas
Telefono numeris
+30 28 14 40 9711
Adresas
Agamemnonos 14, Chalandri 15231, Attiki, Greece
 • ES tarpinstitucinė tarnyba

EPSO

EPSO vykdo kokybiškas atrankos procedūras, siekdama įdarbinti darbuotojus ES institucijose, įstaigose ir agentūrose.

Interneto svetainė
https://epso.europa.eu/en
Telefono numeris
+ 32 (0) 2 299 11 11
Adresas
25, Avenue du Cortenbergh, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Decentralizuota agentūra

ERA

Europos Sąjungos geležinkelių agentūra siekia gerinti ES geležinkelių sistemą kurdama bendrus techninius ir saugos standartus visoje ES.

Interneto svetainė
http://www.era.europa.eu/
Telefono numeris
+33 3 27 09 65 00
Adresas
120 rue Marc Lefrancq, 59300 Valenciennes, France
 • Vykdomoji įstaiga

ERCEA

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga administruoja ES mokslinių tyrimų programas.

Telefono numeris
+32 2 299 11 11
Adresas
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Decentralizuota agentūra

ESMA

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija yra nepriklausoma ES institucija, kuri apsaugo ES finansų sistemos stabilumą.

Interneto svetainė
https://www.esma.europa.eu/
Telefono numeris
+33 1 58 36 43 21
Adresas
201-203 Rue de Bercy, 75012 Paris, France
 • Decentralizuota agentūra

ETF

Europos mokymo fondas padeda ES šalims partnerėms reformuoti savo švietimo ir mokymo sistemas.

Interneto svetainė
https://www.etf.europa.eu/en
Telefono numeris
+39 011 630 22 22
Adresas
Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65, 10133 Torino TO, Italy
 • Decentralizuota agentūra

EU-OSHA

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra padeda užtikrinti, kad darbo vietos būtų saugesnės, sveikesnės ir našesnės.

Interneto svetainė
https://osha.europa.eu/en
E. paštas
Telefono numeris
+34 944-358-400
Adresas
12 Santiago de Compostela (Edificio Miribilla), 5th Floor, 48003 Bilbao Vizcaya, Spain