Skip to main content

Institucije in organi – profil

Filtriraj po

Institucije in organi – profil (7)

RSS
Prikazani rezultati 1 do 7
Vrsta organizacije EU
  • Institucija EU

ECB

Evropska centralna banka upravlja evro ter izvaja ekonomsko in monetarno politiko EU.

Spletna stran
http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
Telefonska številka
+49 69 13 44 0
Naslov
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt-am-Main, Germany
  • Institucija EU

ERS

Evropsko računsko sodišče zagotavlja, da so sredstva EU pravilno obračunana ter da so vsa sredstva zbrana in porabljena v skladu s finančnimi pravili EU.

Spletna stran
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
Telefonska številka
+352 4398 1
Naslov
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxembourg
  • Institucija EU

Evropska komisija

Evropska komisija predlaga zakone, zagotavlja, da se zakoni ustrezno uporabljajo, in upravlja programe za porabo sredstev EU.

Spletna stran
https://ec.europa.eu/info/index_en
Telefonska številka
+32 2 299 11 11
Naslov
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Institucija EU

Evropski parlament

Evropski parlament sestavljajo neposredno izvoljenih poslanci in poslanke iz vsake države EU, ki razpravljajo o predpisih in jih spreminjajo.

Spletna stran
http://www.europarl.europa.eu/portal/en
Telefonska številka
+32 2 284 21 11
Naslov
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Institucija EU

Evropski svet

Evropski svet zastopa voditelje držav in vlad EU. Pristojen je za splošno politično usmeritev EU.

Spletna stran
https://www.consilium.europa.eu/en/
Telefonska številka
+32 2 281 61 11
Naslov
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Institucija EU

Svet Evropske unije

Svet Evropske unije je sestavljen iz ministrov držav EU, ki se srečujejo, da razpravljajo, spreminjajo in sprejemajo zakonodajne akte.

Spletna stran
http://www.consilium.europa.eu/en/
Telefonska številka
+32 2 281 61 11
Naslov
Rue de la Loi / Wetstraat, 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium