Skip to main content

Apžvalga

Sostinė: Atėnai

Oficialioji(-iosios) ES kalba(-os): graikų

ES valstybė narė: nuo 1981 m. sausio 1 d.

Valiuta: euras. Euro zonos narė nuo 2001 m. sausio 1 d.

Šengeno erdvė: Šengeno erdvės narė nuo 2000 m. sausio 1 d.

Skaičiai: plotas, gyventojų skaičius, bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui, išreikštas PGS

Politinė sistema

Graikija yra parlamentinė respublika. Jos vyriausybės vadovas – ministras pirmininkas, turintis didžiausią politinę galią, valstybės vadovas – prezidentas, kurio pareigos daugiausia yra reprezentacinės. Vykdomosios valdžios funkcijas vykdo vyriausybė.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Graikijos ekonomikos sektoriai 2018 m. buvo didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (25,1 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (20,3 %), nekilnojamojo turto operacijos (16,3 %).

ES vidaus prekyba sudaro 53 % Graikijos eksporto (į Italiją – 10 %, į Vokietiją ir Kiprą – po 6 %), o iš ES nepriklausančių šalių 6 % eksporto apimties tenka Turkijai ir 4 % – Libanui.

51 % importo apimties tenka ES valstybėms narėms (iš Vokietijos – 11 %, iš Italijos – 8 %), o iš ES nepriklausančių šalių 8 % importo atvežama iš Irako ir Rusijos, 7 % iš Kinijos.

Graikija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Graikijai atstovauja 21 narys. Graikijos atstovai Europos Parlamente.

Europos Parlamento biuras Graikijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Graikijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja jai pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Tuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Graikijos pirmininkavimo Tarybai datos:

1983 m. liepa–gruodis 1988 m. liepa–gruodis 1994 m. sausis–birželis 2003 m. sausis–birželis 2014 m. sausis–birželis

Pirmininkavimas ES Tarybai

Dabar ES Tarybai pirmininkaujanti šalis

Europos Komisija

Graikijos deleguotas Europos Komisijos narys yra Dimitris Avramopoulos, atsakingas už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Graikijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 12 Graikijos atstovų. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Graikijai atstovauja 11 narių. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Graikija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Graikijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Graikija moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai.
ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius. 

2018 m. Graikijos duomenys:

  • Bendra ES išlaidų Graikijoje suma – 4,870 mlrd. EUR
    (atitinka 2,66 proc. Graikijos ekonomikos)
  • Bendras įnašas į ES biudžetą – 1,488  mlrd. EUR
    (atitinka 0,81 proc. Graikijos ekonomikos)

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Graikijoje

Graikijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Graikijai.