Ugrás a fő tartalomra

Áttekintés

Főváros: Vilnius

Hivatalos uniós nyelv(ek): litván

Az Európai Unió tagja: 2004. május 1. óta

Pénznem: euró. Az ország 2015. január 1. óta tagja az euróövezetnek.

Schengen: az ország 2007. december 21. óta tagja a schengeni térségnek

Adatokterület – népesség – egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) vásárlóerő-egységben kifejezve

Államforma, politikai rendszer

Litvánia parlamentáris köztársaság. A kormány élén a miniszterelnök, az állam élén az elnök áll. Az elnök nevezi ki a miniszterelnököt. A parlament egykamarás jogalkotó szerv. Az ország 60 önkormányzatból áll; a polgármestereket közvetlenül választják.

Az ország elhelyezkedése az uniós tagállamokat feltüntető térképen

Kereskedelem és gazdaság

2020-ban a litván gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (29,9%), az ipar (20,5%), valamint a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humán-egészségügyi és szociális ellátás (16,1%).

Az EU-n belüli kereskedelem a litván export 56%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 9%-a Lettországba, 8%-a Németországba és 6%-a Lengyelországba irányul), ami pedig az Unión kívüli országokat illeti, a litván exporttermékek 13%-a Oroszországban, 4–4%-a pedig az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban talál vevőre.

A Litvániába behozott termékek 71%-a EU-tagországból érkezik (13–13%-uk Németországból és Lengyelországból, 8%-uk Lettországból). Ami a nem uniós importot illeti, a termékek 9%-a Oroszországból, 4%-a pedig Kínából érkezik.

Litvánia az EU-ban

Európai Parlament

Litvánia 11 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli a litván választópolgárokat az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Litvániai Kapcsolattartó Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek üléseznek. Rendszeres találkozóikon megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a litván kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen melyik szakpolitikai terület kérdései vannak napirenden.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egyedül áll az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját félévente más ország irányítja – az a tagállam, amelyik betölti a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A litván soros elnökség időszaka:

2013. július–december

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság litván tagja Virginijus Sinkevičius, aki a környezetért, az óceánokért és a halászatért felel.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. képviseletet működtet.

A Bizottság Litvániai Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Litvániának 9 képviselője van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság a munkaadók, a munkavállalók és más társadalmi érdekcsoportok képviseletét látja el. Uniós tanácsadó szervként azzal kapcsolatban kérik ki a véleményét, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerőpiaci és társadalmi viszonyaiban.

Régiók Európai Bizottsága (RB)

Litvániának 9 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. A Régiók Európai Bizottsága tanácsadó szerv, melynek véleményét annak érdekében kérik ki, hogy az uniós régiók érdekei kellő súllyal essenek latba az uniós jogalkotás során.

Az EU melletti állandó képviselet

Litvánia a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Litvánia a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

Az EU méltányosan, az országok anyagi lehetőségeinek figyelembevételével állapítja meg, hogy az egyes tagállamoknak mennyit kell befizetniük az uniós költségvetésbe. A nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményű tagállamok pedig kevesebbel járulnak hozzá az uniós büdzséhez.
Az uniós költségvetés nem az anyagi javak újraelosztására irányul. Középpontjában az európai lakosság egészének szükségletei állnak. 

Adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Litvániában

A tagállamok, így Litvánia által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú – pl. utak építését, a kutatói munka támogatását és a környezet védelmét célzó – program és projekt finanszírozását teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Litvánia milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.