Pereiti prie pagrindinio turinio

Apžvalga

Sostinė: Lisabona

Oficialiosios ES kalbos: portugalų

ES valstybė narė: nuo 1986 m. sausio 1 d.

Valiuta: euras. Euro zonos narė nuo 1999 m. sausio 1 d.

Šengeno erdvė: priklauso Šengeno erdvei nuo 1995 m. kovo 26 d.

Skaičiaiplotas, gyventojų skaičius, bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui perkamosios galios standartais

Politinė sistema

Portugalija yra pusiau prezidentinė respublika, kurios vyriausybės vadovas yra ministras pirmininkas, o valstybės vadovas – prezidentas, turintis teisę skirti ministrą pirmininką ir kitus vyriausybės narius. Šalis administraciškai suskirstyta į 308 savivaldybes, kurios padalytos į 3092 apylinkes. Praktiškai vieninteliai teisiniai vietos administraciniai vienetai yra savivaldybės ir apylinkės, taip pat nacionalinė vyriausybė.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Portugalijos ekonomikos sektoriai 2020 m. buvo didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (20,8 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (20,7 %), pramonė (17,4 %).

ES vidaus prekyba sudaro 71 % Portugalijos eksporto (į Ispaniją – 25 %, į Prancūziją – 14 %, į Vokietiją – 12 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Jungtinę Karalystę (6 %) ir Jungtines Valstijas (5 %).

75 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (iš Ispanijos – 33 %, iš Vokietijos – 13 %, iš Prancūzijos – 7 %), o iš ES nepriklausančių šalių 5 % importo atvežama iš Kinijos ir 3 % iš Jungtinės Karalystės.

Portugalija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Portugalijai atstovauja 21 narys. Sužinokite apie juos daugiau.

Europos Parlamento biuras Portugalijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Portugalijos Vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Tuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Portugalijos pirmininkavimo Tarybai datos:

1992 m. sausio–birželio mėn. | 2000 m. sausio–birželio mėn. | 2007 m. liepos–gruodžio mėn.

Pirmininkavimas ES Tarybai

Šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė

Europos Komisija

Portugalijos deleguota Europos Komisijos narė yra Elisa Ferreira, atsakinga už sanglaudą ir reformas.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Portugalijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 12 Portugalijos atstovų. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Portugalijai atstovauja 12 narių. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Portugalija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Portugalijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Portugalija moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas, ir atvirkščiai.
ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius. 

Statistiniai duomenys apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Portugalijoje

Portugalijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Portugalijai.