Direct naar de inhoud

In het kort

Hoofdstad: Madrid

Officiële EU-talen: Spaans

EU-lidstaat: sinds 1 januari 1986

Munteenheid: euro. Lid van de eurozone sinds 1 januari 1999

Schengen: lid van de Schengenzone sinds 26 maart 1995

Cijfersoppervlakte - bevolking - bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking in KKS

Staatsbestel

Spanje is een parlementaire democratie en constitutionele monarchie met een hoofd van de regering (de minister-president) en een staatshoofd (de koning). De ministerraad, voorgezeten door de minister-president, is de uitvoerende tak. Spanje is een eenheidsstaat, bestaande uit 17 autonome gemeenschappen en 2 autonome steden met een uiteenlopende mate van autonomie.

Ligging op de kaart van de EU

Handel en economie

De belangrijkste sectoren van de Spaanse economie waren in 2020 overheidsdiensten, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (20,5%), groot- en detailhandel, vervoer, horeca (19,7%) en industrie (16,1%).

De handel met andere EU-landen was goed voor 61% van de uitvoer (Frankrijk 16%, Duitsland 11% en Italië 8%). De belangrijkste exportlanden buiten de EU waren het Verenigd Koninkrijk (8%) en de Verenigde Staten (5%).

57% van de invoer in Spanje kwam uit EU-landen (Duitsland 14%, Frankrijk 11% en Italië 7%). 9% was afkomstig uit China en 4% uit de VS.

Spanje in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 59 Spaanse leden (europarlementariërs).

Bureau van het Europees Parlement in Spanje

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Welke ministers de Spaanse regering op deze vergaderingen vertegenwoordigen, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente voorzitter (de Commissie en het Parlement wel). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de zes maanden rouleert.

Gedurende deze zes maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Spanje:

januari-juni 1989 | juli-december 1995 | januari-juni 2002 | januari-juni 2010 | juli-december 2023

Voorzitterschap van de Raad van de EU

Huidig voorzitterschap van de Raad van de EU

Europese Commissie

Spanje heeft Josep Borrell Fontelles aangewezen als lid van de Europese Commissie. Hij is hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Europese Commissie.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde vertegenwoordiging.

Vertegenwoordiging van de Commissie in Spanje

Europees Economisch en Sociaal Comité

Spanje heeft 21 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio’s

Spanje heeft 21 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio’s, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Spanje houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als Spaanse “ambassade bij de EU” is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Spanje?

De financiële bijdrage van de EU-landen aan de EU-begroting wordt naar draagkracht bepaald. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt.

De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen.

Cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Spanje

De Spaanse bijdrage aan de EU-begroting helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Spanje