Preskoči na glavno vsebino

Pregled

Glavno mesto: Madrid

Uradni jezik(i) EU: španščina

Država članica EU: od 1. januarja 1986

Valuta: evro; članica evrskega območja od 1. januarja 1999

Schengensko območje: članica schengenskega območja od 26. marca 1995

Številčni podatkiPovršinaprebivalstvobruto domači proizvod (BDP) na prebivalca v standardih kupne moči

Politični sistem

Španija je parlamentarna demokracija in ustavna monarhija s predsednikom vlade in monarhom na čelu države. Svetu ministrov, ki je izvršilna oblast, predseduje predsednik vlade. Španija je enotna država, ki jo sestavlja 17 avtonomnih skupnosti in 2 avtonomni mesti z različnimi stopnjami avtonomije.

Lega na zemljevidu EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Španije leta 2020 so bili javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (20,5 %), trgovina, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (19,7 %) ter industrija (16,1 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 61 % celotnega španskega izvoza (Francija 16 %, Nemčija 11 %, Italija 8 %), zunaj EU znaša izvoz v Združeno kraljestvo 8 % in v ZDA 5 %.

Delež uvoza iz držav članic EU predstavlja 57 % (Nemčija 14 %, Francija 11 %, Italija 7 %), zunaj EU znaša uvoz iz Kitajske 9 % in iz ZDA 4 %.

Španija v EU

Evropski parlament

Iz Španije prihaja 59 poslancev in poslank Evropskega parlamenta: Več o španskih poslancih in poslankah.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Španiji

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki španske vlade.

Predsedstvo Sveta EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Špansko predsedovanje Svetu EU:

januar–junij 1989 | julij–december 1995 | januar–junij 2002 | januar–junij 2010 | julij–december 2023

Predsedstvo Sveta EU

Trenutno predsedstvo Sveta EU

Evropska komisija

Komisar v Evropski komisiji, ki ga je imenovala Španija, je Josep Borrell Fontelles. Je visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednik Evropske komisije.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Španiji

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Španija ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru21 predstavnikov. Ta posvetovalni organ predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Španija ima v Evropskem odboru regij, skupščini predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU, 21 predstavnikov. Ta posvetovalni organ pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Španije z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega španskega „veleposlaništva v EU“ je skrbeti, da se španski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in financiranje

Koliko Španija prispeva in koliko sredstev prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.

Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote.

Številčni podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Španiji, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Španija, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Španiji – prejemnici sredstev EU.