Gå direkt till innehållet

Översikt

Huvudstad: Madrid

Officiellt EU-språk: Spanska

EU-medlem: Sedan den 1 januari 1986

Valuta: Euro – med i euroområdet sedan den 1 januari 1999

Schengen: Med i Schengenområdet sedan den 26 mars 1995

SiffrorYta – folkmängd – bruttonationalprodukt (BNP) per capita i köpkraftsstandard

Statsskick

Spanien är en parlamentarisk demokrati och en konstitutionell monarki med en regeringschef – premiärministern – och en statschef – kungen. Den verkställande makten utövas av ministerrådet som leds av premiärministern. Spanien är en enhetsstat bestående av 17 autonoma regioner och två autonoma städer med varierande grad av självbestämmande.

Visa på EU-karta

Handel och ekonomi

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2020 var offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (20,5 %), grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (19,7 %) och industri (16,1 %).

Handeln inom EU står för 61 % av Spaniens export (Frankrike 16 %, Tyskland 11 % och Italien 8 %), medan 8 % går till Storbritannien och 5 % till USA.

Av importen kommer 57 % från EU-länderna (Tyskland 14 %, Frankrike 11 % och Italien 7 %), medan 9 % kommer från Kina och 4 % från USA.

Spanien i EU

Europaparlamentet

Spanien har 59 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Spanien

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Spaniens regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är ordförandelandets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Spaniens ordförandeskap:

Januari–juni 1989 | Juli–december 1995 | Januari–juni 2002 | Januari–juni 2010 | Juli–december 2023

Ordförandeskapet i ministerrådet

EU:s nuvarande ordförandeland

Europeiska kommissionen

Spaniens ledamot i Europeiska kommissionen är Josep Borrell Fontelles, som är unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och vice ordförande i kommissionen.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Spanien

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Spanien har 21 ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Spanien har 21 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Spanien för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Spaniens ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Spanien med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa.

Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället bidra till EU-invånarnas behov som helhet.

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Spanien

Spaniens bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Spanien