Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προφίλ ανά χώρα

Φιλτράρισμα ανά

Προφίλ ανά χώρα (27)

RSS
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 έως 20
Austria flag

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1995, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 1999, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 1997 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Αυστρίας στην ΕΕ.

French flag

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1958, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 1999, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 1995 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Γαλλίας στην ΕΕ.

Denmark flag

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1973, ρήτρα εξαίρεσης από το ευρώ, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 2001 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Δανίας στην ΕΕ.

Greece flag

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1981, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 2001, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 2000 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ΕΕ.

Estonian flag

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 2004, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 2011, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 2007 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Εσθονίας στην ΕΕ.

Irish flag

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1973, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 1999, ρήτρα εξαίρεσης από τον χώρο Σένγκεν και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Ιρλανδίας στην ΕΕ.

Flag of Spain

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1986, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 1999, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 1995 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Ισπανίας στην ΕΕ.

Italian flag

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1958, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 1999, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 1997 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Ιταλίας στην ΕΕ.

Lithuanian flag

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 2004, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 2015, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 2007 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Λιθουανίας στην ΕΕ.

Luxembourg flag

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 1958, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 1999, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 1995 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή του Λουξεμβούργου στην ΕΕ.

Maltese flag

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 2004, μέλος της ζώνης του ευρώ από το 2008, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 2007 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Μάλτας στην ΕΕ.

Hungarian flag

Κράτος μέλος της ΕΕ από το 2004, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 2007 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Ουγγαρίας στην ΕΕ.

Flag of Poland

Κράτος μέλος της ΕΕ από 2004, μέλος του χώρου Σένγκεν από το 2007 και άλλες πληροφορίες για τη συμμετοχή της Πολωνίας στην ΕΕ.