Skip to main content
Agenție descentralizată

Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)

ACER

ACER contribuie la garantarea bunei funcţionări a pieţei europene unice a gazului şi electricităţii. Agenţia sprijină autorităţile naţionale de reglementare în îndeplinirea funcţiei de reglementare la nivel european şi, dacă este cazul, coordonează activitatea acestora.

Mai exact, ACER:

  • completează şi coordonează acţiunile autorităţilor naţionale de reglementare
  • contribuie la elaborarea normelor privind reţelele europene
  • după caz, ia decizii individuale obligatorii privind termenii şi condiţiile de acces şi securitate operaţională aplicabile infrastructurii transfrontaliere
  • oferă consiliere instituţiilor europene pe teme privind energia electrică şi gazele naturale
  • monitorizează pieţele interne ale gazelor naturale şi energiei electrice şi elaborează rapoarte pe marginea constatărilor sale
  • monitorizează pieţele angro ale energiei pentru a detecta şi a preveni abuzurile de piaţă, în strânsă colaborare cu autorităţile naţionale de reglementare (această funcţie a fost preluată în 2012 în conformitate cu Regulamentul UE nr.1227/2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie).

Alte linkuri

„Who is who" - anuarul oficial al UE

Contact

Nume
Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)
Site
https://www.acer.europa.eu
E-mail
Număr de telefon
+386 8 205 34 00
Număr de fax
+386 8 205 34 13
Adresă poștală
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia