Skip to main content
European Central Bank - Logo

Áttekintés

 • Szerep: az euró kezelése, az árstabilitás fenntartása, valamint az EU gazdasági és monetáris politikájának meghatározása és végrehajtása
 • Elnök: Christine Lagarde
 • Tagok: az EKB elnöke és alelnöke, valamint az összes uniós tagország központi bankjának kormányzója
 • Alapítás éve: 1998
 • Székhely: Frankfurt (Németország)
 • Honlap: Európai Központi Bank 

Az Európai Központi Bank (EKB) kezeli az eurót. Ezen túlmenően az intézmény feladata az EU gazdasági és monetáris politikájának  kialakítása és végrehajtása. Az EKB fő célja az árstabilitás fenntartása, és ezáltal a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés előmozdítása.

Milyen feladatokat lát el az Európai Központi Bank?

 • Meghatározza, mekkora kamatot  számít fel az euróövezetben (más néven az eurózónában) működő kereskedelmi bankoknak nyújtott hitelek esetében. Ezáltal ellenőrzése alatt tartja a pénzkínálatot és az inflációt.
 • Kezeli az euróövezet devizatartalékait, illetve valutát vesz és ad el az átváltási árfolyamok egyensúlyának megőrzése érdekében.
 • Biztosítja, hogy a nemzeti hatóságok megfelelően felügyeljék a pénzpiacokat és a pénzintézeteket, továbbá hogy a fizetési rendszerek zökkenőmentesen működjenek.
 • Gondoskodik az európai bankrendszer biztonságáról, hatékonyságáról és eredményességéről.
 • Engedélyezi az euróövezeti országok számára az euróbankjegyek kibocsátását.
 • Nyomon követi az árak alakulását, és kiértékeli az árstabilitást veszélyeztető kockázatokat.

Az Európai Központi Bank feladatainak teljes listája

Összetétel

Az EKB elnöke képviseli a bankot a magas szintű uniós és nemzetközi találkozókon. Az Európai Központi Bankon belül az alábbi három testület felelős a döntéshozatalért:

 • Kormányzótanács – az EKB fő döntéshozatali szerve.
  A Kormányzótanácsot az Igazgatóság tagjai, valamint az euróövezeti tagországok központi bankjainak kormányzói alkotják.
 • Igazgatóság – feladata az EKB napi irányítása.
  Az EKB elnökén és alelnökén kívül négy további tagja van. Mindegyiküket az euróövezeti országok vezetői nevezik ki nyolc évre.
 • Általános Tanácstanácsadó és koordinációs szerepet tölt be.
  Az Általános Tanács az EKB elnökéből, alelnökéből, valamint az uniós tagországok központi bankjainak kormányzóiból álló testület.

Hogyan végzi munkáját az Európai Központi Bank?

Az EKB az Európai Unió mindegyik tagállamának központi bankjával együttműködik. Közösen alkotják a Központi Bankok Európai Rendszerét.

Ezen túlmenően az Európai Központi Bank irányítja az euróövezeti központi bankok közötti együttműködést. Az EKB és az euróövezeti jegybankok együttműködése az ún. eurórendszer keretében valósul meg.

Az EKB döntéshozatali testületei az alábbi feladatokat látják el:

 • Kormányzótanács: felméri a gazdasági és a monetáris folyamatok alakulását, meghatározza az euróövezet monetáris politikáját, és rögzíti, mekkora kamatot számít fel az EKB a kereskedelmi bankoknak nyújtott hitelek után.
 • Igazgatóság: végrehajtja a monetáris politikát, irányítja a bank napi működését, előkészíti a Kormányzótanács üléseit, és gyakorolja a Kormányzótanács által ráruházott hatásköröket.
 • Általános Tanács: részt vesz az EKB tanácsadói és koordinációs tevékenységében, és segít az euróövezethez csatlakozó országoknak felkészülni az átállásra.

Az EKB és Ön

Az EKB tevékenységével és kiadványaival kapcsolatos kérdéseket, kéréseket e-mailben lehet az intézménynek elküldeni a linken elérhető címekre.

Kapcsolódó weboldalak

Whoiswho – az Európai Unió hivatalos név- és címjegyzéke

Az euró

Bankfelügyelet

Ismeretterjesztő anyagok

Kiadványok

Álláslehetőségek

Kapcsolat

Név
Európai Központi Bank (EKB)
Honlap
Telefonszám
+49 69 13 44 0
Fax
+49 69 13 44 60 00
Postai cím
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt-am-Main, Németország
Közösségi média