Skip to main content
European Data Protection Supervisor - Logo

Översikt

 • Uppgift: Ser till att EU:s institutioner och organ respekterar den enskildes rätt till privatliv vid behandling av personuppgifter
 • Datatillsynsman: Wojciech Wiewiórowski
 • Inrättad: 2004
 • Plats: Bryssel (Belgien)
 • WebbplatsEuropeiska datatillsynsmannen

EU:s institutioner och organ behandlar ibland personuppgifter – i elektronisk eller skriftlig form eller som bilder. Det betyder inte bara att de samlar in, registrerar, lagrar och använder uppgifter, utan också att de skickar, blockerar eller förstör dem. Datatillsynsmannen ska se till att de strikta sekretessreglerna alltid tillämpas.

Vad gör datatillsynsmannen?

 • Övervakar EU-förvaltningens behandling av personuppgifter för att se till att reglerna följs.
 • Ger råd till EU:s institutioner och organ om alla aspekter av behandling av personuppgifter och tillhörande politik och lagstiftning.
 • Hanterar klagomål och genomför utredningar.
 • Samarbetar med EU-ländernas myndigheter för att uppnå ett enhetligt uppgiftsskydd.
 • Följer utvecklingen av ny teknik som kan påverka uppgiftsskyddet.

Hur arbetar datatillsynsmannen?

Datatillsynsmannen utses för en femårsperiod som kan förnyas. Arbetet sker inom två enheter:

Datatillsynsmannen skyddar dig

EU:s institutioner och organ får inte behandla personuppgifter om

 • ras eller etniskt ursprung
 • politiska åsikter
 • religiös eller filosofisk övertygelse
 • medlemskap i fackförening.

De får inte heller behandla uppgifter om din hälsa eller sexuella läggning, om inte uppgifterna behövs i vårdsyfte. I sådana fall måste uppgifterna behandlas av vårdpersonal eller någon annan person som har tystnadsplikt.

Om du anser att en EU-institution eller ett EU-organ har kränkt din rätt till skydd av privatlivet ska du först vända dig till deEU-anställda som är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Om du inte är nöjd med resultatet ska du kontakta ansvarigt uppgiftsskyddsombud vid den EU-institution eller EU-organ som du tror har begått överträdelsen.

Om inte heller det fungerar kan du lämna in ett klagomål till datatillsynsmannen med hjälp av ett särskilt klagomålsformulär. Datatillsynsmannen undersöker ditt ärende och meddelar dig resultatet så snart som möjligt.

Om du motsätter dig beslutet kan du dra ärendet inför EU-domstolen.

Se också

Sök person

Yttranden

Publikationer

Referensbibliotek

Lediga jobb

Kontakt

Namn
Europeiska datatillsynsmannen
Webbplats
https://edps.europa.eu/_en
Telefon
+32 2 283 19 00
Fax
+32 2 283 19 50
Postadress
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgien
Sociala medier