Skip to main content
European Economic and Social Committee - Logo

Prezentare generală

 • Rol: Organism consultativ care reprezintă organizațiile angajatorilor și ale lucrătorilor și alte grupuri de interese
 • Președintă: Christa Schweng
 • Membri: 329, din toate țările UE
 • Înființare: 1957
 • Sediu: Bruxelles (Belgia)
 • Site: Comitetul Economic și Social European

Comitetul Economic și Social European (CESE) este un organism consultativ al UE format din reprezentanți ai organizațiilor lucrătorilor și angajatorilor și ai altor grupuri de interese. CESE transmite avize pe probleme europene către Comisia Europeană, Consiliul UE și Parlamentul European, acționând, astfel, ca o punte între instituțiile europene cu rol de decizie și cetățenii UE.

Ce face CESE?

Le oferă grupurilor de interese posibilitatea de a se exprima oficial în legătură cu propunerile legislative ale UE. CESE îndeplinește trei misiuni principale:

 • garantează că politicile și legislația UE se adaptează condițiilor economice și sociale, căutând un consens care servește binelui comun
 • promovează o Uniune participativă, oferindu-le organizațiilor lucrătorilor și angajatorilor și altor grupuri de interese posibilitatea de a se exprima, și menținând dialogul cu acestea
 • promovează valorile integrării europene, susține democrația participativă și organizațiile societății civile.

Componență

Membrii CESE  reprezintă diversitatea organizațiilor societății civile din Europa, printre care întreprinderi, sindicate și alte părți interesate. Sunt desemnați de guvernele naționale și numiți în funcție de Consiliul UE pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit. Numărul membrilor din fiecare țară depinde de populația țării respective.

CESE își alege președintele și doi vicepreședinți pentru un mandat de doi ani și jumătate. Membrii sunt repartizați în 3 grupuri:

 • angajatori
 • lucrători
 • alte grupuri de interese (de exemplu, agricultori, consumatori).

Cum lucrează CESE?

CESE este consultat de Parlamentul European, de Consiliul UE și de Comisia Europeană pe o gamă largă de subiecte. De asemenea, emite avize și din proprie inițiativă.

Membrii săi lucrează pentru Uniunea Europeană, fiind independenți față de guvernele naționale. Ei se reunesc de 9 ori pe an. Avizele se adoptă cu majoritate simplă.

Reuniunile sunt pregătite de către secțiunile specializate ale CESE și de comisia consultativă pentru mutații industriale. Grupurile de reflecție ale CESE (așa-numitele observatoare) și Comitetul de coordonare Europa 2020 monitorizează evoluția strategiilor UE.

CESE menține legătura cu consiliile economice și sociale existente la nivel regional și național, în special pentru a face schimb de informații și pentru a discuta anumite chestiuni.

CESE și cetățenii

CESE organizează evenimente pe diverse teme (artă, tineret etc.) pentru a-i aduce pe cetățeni mai aproape de UE.

Alte linkuri

Anuar

Avize și documente

Publicații

Vizitați CESE

Posturi vacante  

Contact

Comitetul Economic și Social European (CESE)

Site
Număr de telefon
+32 2 546 90 11
Număr de fax
+32 2 546 90 11
Adresă poștală
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgia
Rețele sociale