Skip to main content
Gemeenschappelijke onderneming van de EUS2R JU

Gemeenschappelijke Onderneming “Europese spoorwegen”

Europe's Rail Joint Undertaking

Overzicht

 • Rol: De Gemeenschappelijke Onderneming “Europese spoorwegen” (EU-Rail) heeft de opdracht via een geïntegreerde systeembenadering een flexibel, multimodaal, duurzaam, betrouwbaar en geïntegreerd Europees spoorwegnet met hoge capaciteit voor het vervoer van passagiers en goederen te ontwikkelen.
 • Directeur: Carlo Borghini
 • Partners: de EU (vertegenwoordigd door de Commissie) en de aangesloten ondernemingen
 • Opgericht: 2021 (Shift2Rail, de voorganger van EU Rail, werd opgericht in 2014)
 • Medewerkers: 29
 • Vestigingsplaats: Brussel, België
 • Website: Gemeenschappelijke Onderneming “Europese spoorwegen”

EU-Rail is als opvolger van Shift2Rail het Europees partnerschap voor onderzoek en innovatie op het gebied van spoorvervoer in het kader van het programma Horizon Europa (2020-2027). 

Dit partnerschap moet het onderzoek en de ontwikkeling op het gebied van innovatieve technologieën en operationele oplossingen een boost geven. Het ondersteunt het beleid en de doelstellingen van de EU op het gebied van spoorvervoer, het concurrentievermogen van het spoor en de Europese spoorwegindustrie. EU-Rail moet de uitrol van geïntegreerde, interoperabele en gestandaardiseerde technologische innovaties versnellen. Die zijn op hun beurt nodig om de gemeenschappelijke Europese spoorwegruimte te ondersteunen.
 

Wat doet de GO Europese Spoorwegen?

EU-Rail moet zorgen voor de ontwikkeling van een geïntegreerd Europees spoorwegnet met hoge capaciteit door belemmeringen voor interoperabiliteit weg te nemen, werk te maken van volledige integratie (op het gebied van o.a. verkeersbeheer, voertuigen, infrastructuur en diensten) en door de invoering en toepassing van innovaties te versnellen dankzij projectfinanciering. Ze bevordert de digitalisering en automatisering om de kosten voor de spoorwegsector te verlagen, de capaciteit te vergroten en de flexibiliteit en betrouwbaarheid te verbeteren. Haar werkzaamheden zijn gebaseerd op een functionele op sectorniveau gedeelde systeemarchitectuur, in overleg met het Spoorwegbureau van de EU.

Het Europese spoorwegsysteem moet ook worden geïntegreerd in het bredere vervoerssysteem. EU-Rail ondersteunt de ontwikkeling van een krachtige en wereldwijd concurrerende spoorwegindustrie. 

De doelstellingen van EU-Rail sluiten aan bij de beleidsdoelstellingen van de EU, haar visie op de spoorwegindustrie en de uitdagingen die met de transformatie van het spoorwegsysteem gepaard gaan.

Het partnerschap EU-Rail moet zorgen voor een snelle overgang naar een Europees spoorwegsysteem die: 

 • inspeelt op de veranderende eisen van klanten;
 • voor betere prestaties en meer capaciteit zorgt;
 • de kosten drukt;
 • bijdraagt tot duurzamer vervoer;
 • een geharmoniseerde aanpak aanreikt voor de aanpassing aan veranderingen in de sector; 
 • de rol van de trein in het Europees vervoer bevordert;
 • bijdraagt tot een concurrerender spoorwegindustrie in de EU. 

Wie is erbij gebaat?

 • passagiers
 • klanten van het goederenvervoer
 • vervoersbedrijven 
 • infrastructuurbeheerders
 • de spoorwegindustrie

Achtergrondinformatie

Uitnodigingen tot het indienen van voorstellen

Aanbestedingen

Nieuws

Nieuwsbrief

Contact

Naam
Gemeenschappelijke Onderneming “Europese spoorwegen”
Website
https://rail-research.europa.eu/
E-mail
Postadres
Gulden-Vlieslaan 56-60, 1060 Brussel, België
Sociale media