Skip to main content
Decentralizirana agencija

Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex)

Logo of European Border and Coast Guard Agency (Frontex)

Pregled

 • Vloga: Agencija Frontex pomaga državam EU in pridruženim državam schengenskega območja pri upravljanju njihovih zunanjih meja. Pomaga tudi usklajevati mejne kontrole in nadzor v Evropski uniji. Omogoča sodelovanje mejnih organov posameznih držav EU ter daje tehnično in strokovno podporo.
 • Direktor: Fabrice Leggeri
 • Leto ustanovitve: 2004
 • Število zaposlenih: 315
 • Proračun: 250 milijonov evrov
 • Sedež: Varšava (Poljska)
 • Spletišče: Frontex

Naloge

Evropska unija se na svojih zunanjih mejah v zadnjih letih sooča z izjemno visokim številom migrantov in beguncev, ki želijo vstopiti v EU. Države z zunanjo schengensko mejo so same odgovorne za mejni nadzor, toda agencija Frontex jim lahko tehnično in strokovno pomaga, če se spopadajo s hudim pritiskom migrantov.

Frontex denimo koordinira pošiljanje dodatne tehnične opreme (npr. letal in čolnov) ter posebej usposobljenega mejnega osebja.

Koordinira operacije na morskih mejah (npr. v Grčiji, Italiji in Španiji) in na zunanjih kopenskih mejah, tudi v Bolgariji, Romuniji, Poljski in Slovaški, navzoč je tudi na številnih mednarodnih letališčih v Evropi.

Področja pristojnosti agencije Frontex so določena v pravni podlagi.

Pristojnosti agencije:

 • Analiza tveganja – Frontex pri vseh svojih dejavnostih izvaja analizo tveganja. Ocenjuje možne nevarnosti in tveganja za varnost mej EU. Spremlja vzorce in gibanja pri nedovoljenih migracijah in čezmejnem kriminalu na zunanjih mejah, tudi trgovino z ljudmi. S svojimi ugotovitvami seznanja države EU in Evropsko komisijo ter jih upošteva pri načrtovanju svojih dejavnosti.
 • Skupne operacije – Frontex koordinira pošiljanje posebej usposobljenega osebja in tehnične opreme (letal, plovil, opreme za mejno kontrolo in nadzor) na območja ob zunanjih mejah, kjer potrebujejo dodatno pomoč.
 • Hitro ukrepanje – če se država EU na zunanji meji spopada z izjemno hudim pritiskom, predvsem zaradi prihoda velikega števila neevropskih državljanov, Frontex koordinira napotitev evropskih mejnih policij.
 • Raziskave – Frontex povezuje strokovnjake za mejni nadzor z raziskovalci in industrijo in tako skrbi, da nove tehnologije ustrezajo potrebam mejnih organov.
 • Usposabljanje – Frontex pripravlja skupne standarde usposabljanja za mejne organe, kar omogoča usklajeno izobraževanje mejnih policistov v državah EU in pridruženih schengenskih državah. Takšno usklajevanje zagotavlja, da za mejno kontrolo veljajo enotni standardi, ne glede na to, kje potniki prestopijo zunanjo mejo EU. Omogoča tudi učinkovito sodelovanje mejnih policistov iz različnih držav v skupnih operacijah, ki jih vodi Frontex.
 • Skupne operacije vračanjamigrantov – Frontex uvaja najboljše prakse pri vračanju migrantov in koordinira skupne operacije vračanja migrantov (toda države same odločijo, koga bodo vrnile).
 • Izmenjava informacij – Frontex razvija in upravlja informacijske sisteme, ki omogočajo hitro izmenjavo informacij med mejnimi organi.

Koristi

Evropske zunanje meje vsako leto prečka okoli 700 milijonov ljudi.

Med največjimi izzivi agencije je odkrivanje nezakonitih dejavnosti, ne da bi to povzročalo zamude za druge potnike.

Med schengenskimi državami ni stalnih mejnih kontrol, zato so kontrole na zunanjih mejah še pomembnejše. Države schengenskega območja se zanašajo na kakovost mejnih kontrol in nadzora, ki jih opravljajo države EU ob zunanjih mejah.

V schengenskem območju bi lahko avto, ki bi ga ukradli v Italiji, svobodno prepeljali vse do poljsko-ukrajinske meje. Potnik, ki bi vstopil v Finsko s ponarejenim potnim listom, bi lahko odpotoval celo na Portugalsko, ne da bi ga vmes ustavili mejni organi. Žrtev trgovine z ljudmi, ki bi jo pripeljali v Francijo, bi lahko nato nemoteno odpeljali vse do Švedske.

Ti primeri kažejo, da je nadzor zunanjih meja EU ključnega pomena za vse države Evropske unije. Agencija Frontex postavlja standarde in je centralna kontaktna točka za vse evropske mejne policije. Skrbi za to, da so vsi mejni organi takoj seznanjeni s ključnimi informacijami (npr. o ponarejenih dokumentih, ukradenih avtomobilih, trgovcih z ljudmi).

Zatiranje čezmejnega kriminala ne poteka le z izmenjavo informacij, ampak tudi z iskanjem dolgoročnih rešitev. Frontex zato pripravlja programe usposabljanja za osebje mejnih policij v vsej Evropi.

Agencija Frontex omogoča tesnejše sodelovanje mejnih policij v EU. Izmenjujejo si znanje in informacije ne le o tem, kaj se dogaja na njihovih, ampak na vseh zunanjih mejah EU. Spoznavajo najnovejše metode in tehnologije, ki lahko izboljšajo kakovost njihovega dela, in si medsebojno pomagajo, če se katera od mej znajde pod izjemno hudim pritiskom.

Kontakt

Ime
Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex)
Spletna stran
https://frontex.europa.eu/sl/
Telefonska številka
+48 22 205 95 00
Številko telefaksa
+48 22 205 95 01
Poštni naslov
Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, Poljska
Družbeni mediji