Skip to main content
European Union

EU:s institutioner och organ

Filtrera efter

EU:s institutioner och organ (41)

RSS
Visar resultat 1–20
Genomförandeorgan

Kommissionens genomförandeorgan Easme sköter EU-program som ska hjälpa småföretag att klara sig i konkurrensen. Organet har också hand om program för forskning, miljö, energi och fiskenäringen.

Telefon
+32 2 299 11 11
Adress
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Decentraliserad byrå

EU:s byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter arbetar för en mer konkurrenskraftig, effektiv och tryggad energimarknad.

Webbplats
https://www.acer.europa.eu/
E-post
Telefon
+386 8 205 34 00
Adress
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia
Decentraliserad byrå

Berecbyrån bidrar till att EU-reglerna för elektronisk kommunikation tillämpas enhetligt i hela EU.

Webbplats
http://berec.europa.eu/
E-post
Telefon
+371 6000 7600
+371 6000 7602
Adress
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Riga, LV-1050, Latvia
Genomförandeorgan

Genomförandeorganet för innovation och nätverk sköter EU:s infrastruktur- och forskningsprogram för transport, energi och telekommunikationer.

Webbplats
https://cinea.ec.europa.eu
E-post
Telefon
+32 2 299 11 11
Adress
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Decentraliserad byrå

EU:s byrå för luftfartssäkerhet arbetar för gemensamma säkerhets- och miljöstandarder för civilflyget i EU.

Webbplats
http://easa.europa.eu/
E-post
Telefon
+49 221 8999 000
Adress
Konrad-Adenauer-Ufer 3, 50668 D-50668 Köln, Germany
Decentraliserad byrå

Europeiska bankmyndigheten arbetar med att införa standardregler för reglering och tillsyn av banker i alla EU-länder.

Webbplats
http://www.eba.europa.eu/
E-post
Telefon
+33 (0)1 86 52 70 00
Adress
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, France
Decentraliserad byrå

Europeiska kemikaliemyndigheten genomför EU:s kemikalielagstiftning.

Webbplats
https://echa.europa.eu/en/home
Telefon
+358 9 6861 80
Adress
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Finland
Decentraliserad byrå

The European Environment Agency provides independent information to EU countries on developing, implementing and evaluating environmental policies.

Webbplats
http://www.eea.europa.eu/
Telefon
+45 33 36 71 00
Adress
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Denmark
Decentraliserad byrå

Europeiska fiskerikontrollbyrån främjar standarder för kontroll, inspektion och övervakning inom EU:s gemensamma fiskeripolitik.

Webbplats
http://www.efca.europa.eu/en
Telefon
+34 986 12 06 10
Adress
Edificio Odriozola, Avenida García Barbón 4, 36201 Vigo Pontevedra, Spain
Decentraliserad byrå

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet tar fram vetenskapliga underlag och rekommendationer om risker i livsmedelskedjan.

Webbplats
https://www.efsa.europa.eu/
Telefon
+39 0521 036 111
Adress
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Italy
Decentraliserad byrå

Europeiska jämställdhetsinstitutet stöder insatser för jämställdhet i EU.

Webbplats
http://eige.europa.eu/
E-post
Telefon
+370 5 215 7400
Adress
Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius Lietuva, Lithuania
Decentraliserad byrå

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten ger EU-institutionerna råd om hur man kan skapa ett effektivt och stabilt finansiellt system.

Webbplats
https://eiopa.europa.eu/
E-post
Telefon
+49 (0) 69 95 11 19 20
Adress
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany
Decentraliserad byrå

Europeiska arbetsmyndigheten ser till att arbetsmarknads- och socialförsäkringsreglerna för arbetstagare som jobbar utomlands tillämpas korrekt i hela EU.

Decentraliserad byrå

Europeiska läkemedelsmyndigheten skyddar och främjar människors och djurs hälsa genom att utvärdera och övervaka läkemedel i EU.

Webbplats
https://www.ema.europa.eu/en
Telefon
+31 88 781 6000
Adress
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Netherlands
Decentraliserad byrå

EU:s narkotikabyrå förser EU med oberoende och vetenskapliga underlag om narkotika och narkotikamissbruk så att lagstiftarna kan ta fram effektiva lagar och strategier mot narkotika.

Webbplats
http://www.emcdda.europa.eu/
E-post
Telefon
+351 21 121 02 00
Adress
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Portugal
Decentraliserad byrå

Europeiska sjösäkerhetsbyrån bistår med sakkunskap för att förbättra sjösäkerheten och sjöfartsskyddet och minska föroreningarna.

Webbplats
http://www.emsa.europa.eu/
E-post
Telefon
+351 21 1209 200
Adress
Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, Portugal