Pereiti prie pagrindinio turinio

Apžvalga

Sostinė: Sofija

Oficialioji ES kalba (-os): bulgarų

ES valstybė narė: nuo 2007 m. sausio 1 d.

Valiuta: Bulgarijos levas (BGN). Bulgarija yra įsipareigojusi įsivesti eurą, kai tik įvykdys būtinas sąlygas.

Šengeno erdvė: šiuo metu vyksta Bulgarijos prisijungimo prie Šengeno erdvės procesas.

Skaičiaiplotas, gyventojų skaičius, bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui perkamosios galios standartais

Politinė sistema

Bulgarija yra parlamentinė respublika. Vyriausybės vadovas yra ministras pirmininkas, turintis didžiausias vykdomosios valdžios galias. Valstybės vadovas yra prezidentas, turintis iš esmės reprezentacines galias ir ribotą veto teisę. Bulgarija yra unitarinė centralizuotos struktūros valstybė. Ją sudaro 27 sritys ir metropolinė sostinės sritis (Sofia-Grad). Sričių valdytojus skiria vyriausybė.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Bulgarijos ekonomikos sektoriai 2020 m. buvo didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (21,4 %), pramonė (20,4 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (16,7 %).

ES vidaus prekyba sudaro 66 % Bulgarijos eksporto (į Vokietiją – 16 %, į Rumuniją – 9 %, į Italiją – 7 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Turkiją (6 %) ir Kiniją (3 %).

61 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (iš Vokietijos – 12 %, iš Italijos ir Rumunijos – po 7 %), o iš ES nepriklausančių šalių 7 % importo – iš Turkijos, o 6 % – iš Rusijos.

Bulgarija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Bulgarijai atstovauja 17 narių. Sužinokite, kas yra tie Europos Parlamento nariai.

Europos Parlamento biuras Bulgarijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Bulgarijos Vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Tuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Bulgarijos pirmininkavimo Tarybai datos:

2018 m. sausio–birželio mėn.

Pirmininkavimas ES Tarybai

Šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė

Europos Komisija

Bulgarijos deleguota Europos Komisijos narė yra Iliana Ivanova, atsakinga už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Bulgarijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete Bulgarija turi 12 atstovų. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Bulgarijai atstovauja 12 narių. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Bulgarija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Bulgarijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Bulgarija moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas, ir atvirkščiai.
ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius.

Statistiniai duomenys apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Bulgarijoje

Bulgarijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Bulgarijai.