Skip to main content

Apžvalga

Sostinė: Helsinkis

Oficialiosios ES kalbos: suomių, švedų

ES valstybė narė: nuo 1995 m. sausio 1 d.

Valiuta: euras. Euro zonos narė nuo 1999 m. sausio 1 d.

Šengeno erdvė: priklauso Šengeno erdvei nuo 2001 m. kovo 25 d.

Skaičiaiplotas, gyventojų skaičius, bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui perkamosios galios standartais

Politinė sistema

Suomija yra parlamentinė respublika. Jos vyriausybės vadovas – ministras pirmininkas, valstybės vadovas – prezidentas. Centrinė valdžia įsikūrusi Helsinkyje, o vietos valdžios institucijos – 309 miestų ir miestelių savivaldybių. Šalyje yra 19 regionų, kurie suskirstyti į 70 paregionių. Mažiausias regionas Alandai yra autonomiją turintis salynas šalies pietvakariuose. Šiauriniame Laplandijos regione gyvena apie pusė Suomijos vietos gyventojų samių (dar vadinamų lapiais).

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Suomijos ekonomikos sektoriai 2020 m. buvo pramonė (20,3 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (20,6 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (14,0 %).

ES vidaus prekyba sudaro 55 % Suomijos eksporto (į Vokietiją – 14 %, į Švediją – 10 %, į Nyderlandus – 7 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Jungtines Valstijas (9 %) ir Kiniją (5 %).

72 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (iš Vokietijos ir Švedijos – po 17 %, iš Nyderlandų – 9 %), o iš ES nepriklausančių šalių 10 % importo atvežama iš Rusijos ir 4 % iš Kinijos.

Suomija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Suomijai atstovauja 14 narių. Sužinokite apie juos daugiau.

Europos Parlamento biuras Suomijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Suomijos Vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Tuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Suomijos pirmininkavimo Tarybai datos:

1999 m. liepos–gruodžio mėn. | 2006 m. liepos–gruodžio mėn. | 2019 m. liepos–gruodžio mėn.

Pirmininkavimas ES Tarybai

Šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė

Europos Komisija

Suomijos deleguota Europos Komisijos narė yra Jutta Urpilainen, atsakinga už tarptautinę partnerystę.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Suomijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 9 Suomijos atstovai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.https://data.ec.europa.eu/ewp/b1c61f24-7e9d-4865-bcbe-418afbc01c87

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Suomijai atstovauja 9 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Suomija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Suomijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Suomija moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas, ir atvirkščiai.
ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius. 

Statistiniai duomenys apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Suomijoje

Suomijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Suomijai.