Skip to main content

Áttekintés

Főváros: Athén

Hivatalos uniós nyelv(ek): görög

Az Európai Unió tagja: 1981. január 1. óta

Pénznem: euró. (az euróövezet tagja 2001. január 1. óta)

Schengeni rendszer: az ország 2000. január 1. óta tagja a schengeni térségnek

Adatokterület – népesség – egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) vásárlóerő-egységben kifejezve

Államforma, politikai rendszer

Görögország parlamentáris köztársaság. A kormány élén a miniszterelnök áll. A politikai hatalom jórészt az ő kezében van, az államfő (elnök) szerepe elsősorban protokolláris. A végrehajtó hatalmat a kormány gyakorolja.

Az ország földrajzi helye az EU-n belül

Kereskedelem és gazdaság

2020-ban a görög gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (23,8%), a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humánegészségügyi és szociális ellátás (21,6%), továbbá az ingatlanpiaci tevékenységek (15,9%).

Az EU-n belüli kereskedelem a görög export 57%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 11%-a Olaszországba és 8%-a Németországba irányul), ami pedig az Unión kívüli országokat illeti, a görög exporttermékek 4%-a Törökországban, 4%-a pedig az Egyesült Államokban talál vevőre.

A Görögországba behozott termékek 57%-a EU-tagországból érkezik (12% Németországból és 9% Olaszországból). Ami a nem uniós országokat illeti, a Kínából érkező import részaránya 8%, az Oroszországból behozott termékeké pedig 6%.

Görögország az EU-ban

Európai Parlament

Görögország 21 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli az ország választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Görögországi Tájékoztatási Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a görög kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az EU Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A görög soros elnökség időszakai:

1983. július–december, 1988. július–december, 1994. január–június, 2003. január–június, 2014. január–június.

Az EU Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság görög tagja Margarítisz Szhinász, aki az európai életmód előmozdításáért felel.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Görögországi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB)

Görögországnak 12 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerőpiaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Görögországnak 11 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, amely a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Görögország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Görögország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

Méltányosan, az ország lehetőségeit figyelembe véve kerül kiszámításra, hogy az egyes uniós országok mennyit fizetnek be az uniós költségvetésbe. Minél nagyobb gazdasággal rendelkezik az adott ország, annál többel járul hozzá a közös kasszához.
Az uniós költségvetés célja nem az anyagi javak újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak. 

Adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Görögországban

A tagállamok, így Görögország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú – pl. utak építését, a kutatói munka támogatását és a környezet védelmét célzó – program és projekt finanszírozását teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Görögország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.