Gå til hovedindholdet

Overblik

Hovedstad: Budapest

EU-sprog: ungarsk

EU-medlemsland: siden 1. maj 2004

Valuta: ungarsk forint (HUF). Ungarn er ved at forberede sig på at indføre euroen.

Schengen: Medlem af Schengenområdet siden 21. december 2007

NøgletalGeografisk størrelsebefolkningbruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger i købekraftstandard (KKS)

Politisk system

Ungarn er en parlamentarisk republik med en regeringschef (premierministeren), som har den udøvende magt, og et statsoverhoved (præsidenten), som primært har en repræsentativ funktion. Ungarn er inddelt i 19 amter, hovedstadsregionen Budapest og 23 byer med amtslig status.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

De vigtigste sektorer i den ungarske økonomi i 2020 var industri (23,5 %) engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (17,7 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (17,5 %).

78 % af Ungarns eksport går til andre EU-lande (28 % til Tyskland og 5 % til Rumænien, Slovakiet, Østrig og Italien), mens eksporten til lande uden for EU især går til USA (3 %) og UK (3 %).

For importens vedkommende stammer 71 % fra andre EU-lande (24 % fra Tyskland, 6 % fra Østrig og 5 % fra Polen og Holland), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Kina (9 %) og Sydkorea (4 %).

Ungarn i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 21 ungarske medlemmer. Find ud af, hvem de er.

Europa-Parlamentets kontor i Ungarn

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den ungarske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

EU-Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet for Europa-Kommissionen eller Europa-Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har formandskabet for EU-Rådet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for EU-Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for ungarske formandskaber:

Januar-juni 2011

Formandskabet for EU-Rådet

Det nuværende formandskab for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Ungarn har udpeget Olivér Várhelyi som medlem af Europa-Kommissionen. Han er ansvarlig for naboskabspolitik og udvidelse.

Europa-Kommissionen har et kontor i hvert EU-land, en såkaldt repræsentation.

Europa-Kommissionens repræsentation i Ungarn

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Ungarn har 12 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. Det høres om lovforslag og udtaler sig om de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Ungarn har 12 repræsentanter i Regionsudvalget, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag for at sikre, at de tager hensyn til de enkelte regioner i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Ungarn kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Som Ungarns "EU-ambassade" har den til hovedopgave at sikre, at landets interesser og prioriteter tilgodeses i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler og modtager Ungarn?

Hvor meget hvert enkelt EU-land betaler til EU's budget, beregnes ud fra størrelsen af dets økonomi: jo større den er, desto mere betaler landet – og omvendt.
EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men tager højde for alle europæeres behov som helhed. 

Nøgletal for EU's budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Ungarn 

De penge, som Ungarn betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan EU-finansieringen gavner Ungarn.