Preskoči na glavno vsebino

Pregled

Glavno mesto: Vilna

Uradni jezik(i) EU: litovščina

Država članica EU: od 1. maja 2004

Valuta: evro; članica evrskega območja od 1. januarja 2015

Schengensko območje: članica schengenskega območja od 21. decembra 2007

Številčni podatkipovršinaprebivalstvobruto domači proizvod (BDP) na prebivalca v standardih kupne moči

Politični sistem

Litva je parlamentarna republika s predsednikom vlade in predsednikom države, ki imenuje predsednika vlade. Parlament je enodomen zakonodajni organ. Država je razdeljena na 60 občin z neposredno izvoljenimi župani.

Lega na zemljevidu EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Litve leta 2020 so bili trgovina, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (29,9 %), industrija (20,5 %) ter javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (16,1 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 56 % celotnega litovskega izvoza (Latvija 9 %, Nemčija 8 % in Poljska 6 %), zunaj EU znaša izvoz v Rusijo 13 % ter ZDA in Združeno kraljestvo 4 %.

Delež uvoza iz držav članic EU predstavlja 71 % (Nemčija in Poljska 13 %, Latvija 8 %), zunaj EU znaša uvoz iz Rusije 9 % in iz Kitajske 4 %.

Litva v EU

Evropski parlament

Iz Litve prihaja 11 poslancev in poslank Evropskega parlamenta. Več o litovskih poslancih in poslankah.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Litvi

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki litovske vlade.

Predsedstvo Sveta EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Litovsko predsedovanje Svetu EU:

julij–december 2013

Predsedstvo Sveta EU

Trenutno predsedstvo Sveta EU

Evropska komisija

Komisar v Evropski komisiji, ki ga je imenovala Litva, je Virginijus Sinkevičius. Pristojen je za okolje, oceane in ribištvo.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Litvi

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Litva ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru9 predstavnikov. Ta posvetovalni organ predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Litva ima v Evropskem odboru regij, skupščini predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU, 9 predstavnikov. Ta posvetovalni organ pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Litve z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega litovskega „veleposlaništva v EU“ je skrbeti, da se litovski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in financiranje

Koliko Litva prispeva in koliko sredstev prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.
Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Številčni podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Litvi, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Litva, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Litvi – prejemnici sredstev EU.