Gå til hovedindholdet

Overblik

Hovedstad: Madrid

EU-sprog: Spansk

EU-medlemsland: siden 1. januar 1986

Valuta: euroen. Medlem af euroområdet siden 1. januar 1999

Schengen: Medlem af Schengenområdet siden 26. marts 1995

NøgletalGeografisk størrelsebefolkningbruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger i købekraftstandard (KKS)

Politisk system

Spanien er et parlamentarisk demokrati og et konstitutionelt monarki med en regeringschef – premierministeren – og et statsoverhoved – kongen. Den udøvende magt er ministerrådet, som ledes af premierministeren. Spanien er en enhedsstat, der består af 17 selvstyrende regioner og 2 selvstyrende byer med forskellige grader af autonomi.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

De vigtigste sektorer i Spaniens økonomi i 2020 var offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse, sundheds- og socialvæsen (20,5 %), engros- og detailhandel, transport, hotel- og restaurationsvirksomhed (19,7 %) og industri (16,1 %).

61 % af Spaniens eksport går til andre EU-lande (16 % til Frankrig, 11 % til Tyskland og 8 % til Italien), mens eksporten til lande uden for EU især går til Storbritannien (8 %) og USA (5 %).

For importens vedkommende stammer 57 % fra andre EU-lande (14 % fra Tyskland, 11 % fra Frankrig og 7 % fra Italien), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Kina (9 %) og USA (4 %).

Spanien i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 59 spanske medlemmer. Find ud af, hvem de er.

Europa-Parlamentets kontor i Spanien

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den spanske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

EU-Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet for Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har formandskabet for EU-Rådet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for EU-Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for spanske formandskaber:

Januar-juni 1989 | Juli-december 1995 | Januar-juni 2002 | Januar-juni 2010 | Juli-december 2023

Formandskabet for EU-Rådet

Det nuværende formandskab for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Spanien har udpeget Josep Borrell Fontelles som medlem af Europa-Kommissionen. Han er Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Europa-Kommissionen.

Europa-Kommissionen har et kontor i hvert EU-land, en såkaldt repræsentation.

Europa-Kommissionens repræsentation i Spanien

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Spanien har 21 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. Det høres om lovforslag og udtaler sig om de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Spanien har 21 repræsentanter i Regionsudvalget, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag for at sikre, at de tager hensyn til de enkelte regioner i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Spanien kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Som Spaniens "EU-ambassade" har den til hovedopgave at sikre, at landets interesser og prioriteter tilgodeses i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler og modtager Spanien?

Hvor meget hvert enkelt EU-land betaler til EU's budget, beregnes ud fra størrelsen af dets økonomi: jo større den er, desto mere betaler landet – og omvendt.

EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men tager højde for alle europæeres behov som helhed.

Nøgletal for EU's budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Spanien

De penge, som Spanien betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan EU-finansieringen gavner Spanien.