Skip to main content

Perustiedot

Pääkaupunki: Madrid

Viralliset EU-kielet: espanja

EU:n jäsenmaa: 1.1.1986 alkaen

Rahayksikkö: euro – euroalueen jäsen 1.1.1999 alkaen

Schengen: Schengen-alueen jäsen 26.3.1995 alkaen

Tilastotietoa: Maantieteellinen kokoväestöbruttokansantuote asukasta kohti ostovoimastandardina ilmaistuna

Valtiomuoto

Espanja on parlamentaarinen demokratia ja perustuslaillinen monarkia, jonka hallituksen päämiehenä toimii pääministeri ja valtionpäämiehenä kuningas tai kuningatar. Toimeenpanovaltaa käyttää ministerineuvosto, jonka puheenjohtajana toimii pääministeri. Espanja on yhtenäisvaltio, joka koostuu 17 itsehallintoalueesta ja 2 autonomisesta kaupungista (Ceuta ja Melilla).

Sijainti EU:n kartalla

Kauppa ja talous

Espanjan talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2018 tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (23,9 %), julkinen hallinto, maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (18,0 %) ja teollisuus (17,7 %).

Espanjan viennistä 66 % on EU:n sisäistä (Ranska 15 %, Saksa 11 % ja Italia 8 %); 4 % viennistä suuntautuu Yhdysvaltoihin ja 3 % Marokkoon.

Tuonnista puolestaan 58 % tulee muista EU-maista (Saksa 14 %, Ranska 12 % ja Italia 7 %). Muut tärkeimmät tuontimaat ovat Kiina (7 %) ja Yhdysvallat (3 %).

Espanja EU:ssa

Euroopan parlamentti

Espanjalla on 59 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentin Espanjan-tiedotustoimisto

Euroopan unionin neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Espanjan hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Espanjan puheenjohtajakaudet:

tammikuu–kesäkuu 1989 | heinäkuu–joulukuu 1995 | tammikuu–kesäkuu 2002 | tammikuu–kesäkuu 2010

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvoston nykyinen puheenjohtajavaltio

Euroopan komissio

Espanjasta Euroopan komission jäseneksi on valittu Miguel Arias Cañete, jonka vastuualueina ovat ilmastotoimet ja energia-asiat.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Espanjan-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Espanjalla on 21 edustajaaEuroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Euroopan alueiden komitea

Espanjalla on 21 edustajaaEuroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Espanja pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon rahaa Espanja antaa ja saa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa. EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin.

Espanjan osuus EU-rahoituksesta vuonna 2017:

  • Espanjan saama EU-rahoitus: 9,664 miljardia euroa
  • Espanjan saama EU-rahoitus suhteessa maan bruttokansantuloon (BKTL): 0,83 %
  • Espanjan maksut EU:n talousarvioon: 8,080 miljardia euroa
  • Espanjan EU-maksujen osuus suhteessa maan bruttokansantuloon: 0,69 %

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Espanjassa

Espanjan EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Espanjassa)