Direct la conținutul principal

Prezentare generală

Capitala: Madrid

Limba oficială: spaniolă

Stat membru al UE de la: 1 ianuarie 1986

Moneda: euro. Stat membru al zonei euro de la 1 ianuarie 1999

Spațiul Schengen: Stat membru al spațiului Schengen de la duminică, 26 martie 1995

CifreSuprafațăPopulațieProdusul intern brut (PIB) pe cap de locuitor, în standardul puterii de cumpărare (SPC)

Sistem politic

Spania este o monarhie parlamentară democratică și constituțională cu un șef de guvern (primul ministru) și un șef de stat (regele). Consiliul miniștrilor este brațul său executiv, prezidat de primul ministru. Spania este un stat unitar format din 17 comunități autonome și 2 orașe autonome cu diverse grade de autonomie.

Localizare pe harta UE

Comerț și economie

În 2020, cele mai importante sectoare ale economiei Spaniei erau: administrația publică, apărarea, educația, sănătatea și asistența socială (20,5 %), comerțul cu ridicata și cu amănuntul, transporturile și serviciile de cazare și alimentație publică (19,7 %) și industria (16,1 %).

61 % din exporturile Spaniei se efectuează în UE (Franța 16 %, Germania 11 % și Italia 8 %). În afara UE, 8 % din exporturi se realizează către Regatul Unit și 5 % către Statele Unite.

Importurile Spaniei provin în proporție de 57 % din celelalte țări ale UE (Germania 14 %, Franța 11 % și Italia 7 %). Printre importurile din afara UE, se remarcă cele din China (9 %) și din Statele Unite (4 %).

Spania și Uniunea Europeană

Parlamentul European

Parlamentul European are 59 de membri din Spania. Aflați cine sunt acești deputați europeni.

Biroul de legătură al Parlamentului European în Spania

Consiliul UE

Miniștrii din statele membre se reunesc periodic în cadrul Consiliului UE pentru a adopta norme europene și pentru a coordona politici. În funcție de domeniul de politică abordat, diferiți reprezentanți ai guvernului spaniol participă în mod regulat la reuniunile Consiliului.

Președinția Consiliului UE

Consiliul UE nu are un președinte permanent, așa cum au, de exemplu, Comisia sau Parlamentul. Lucrările sale sunt conduse de către țara care deține președinția Consiliului, iar aceasta se schimbă o dată la 6 luni.

Pe parcursul acestor 6 luni, miniștrii din guvernul țării respective prezidează reuniunile Consiliului și contribuie la stabilirea agendei acestora în toate domeniile de politică. De asemenea, ei au rolul de a facilita dialogul cu celelalte instituții ale UE.

Președinția Consiliului UE i-a revenit Spaniei în perioadele:

ianuarie - iunie 1989 | iulie - decembrie 1995 | ianuarie - iunie 2002 | ianuarie - iunie 2010 | iulie - decembrie 2023

Președinția Consiliului UE

Actuala președinție a Consiliului UE

Comisia Europeană

Comisarul desemnat de Spania în cadrul Comisiei Europene este Josep Borrell Fontelles, care ocupă funcția de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și este vicepreședinte al Comisiei Europene.

Comisia este reprezentată în fiecare țară a UE de către un birou local, numit „reprezentanță”.

Reprezentanța Comisiei în Spania

Comitetul Economic și Social European

Spania are 21 de reprezentanți în Comitetul Economic și Social European. Acest organism reprezintă angajatorii, lucrătorii și alte grupuri de interese și este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se obține o imagine mai clară a posibilelor modificări ale situației sociale și ale condițiilor de lucru în țările membre.

Comitetul European al Regiunilor

Spania are 21 reprezentanți în Comitetul European al Regiunilor, adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Acest organism consultativ este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se garanta că legislația europeană ține cont de punctul de vedere al fiecărei regiuni din UE.

Reprezentanța permanentă pe lângă Uniunea Europeană

Comunicarea dintre Spania și instituțiile UE se desfășoară și prin reprezentanța permanentă din Bruxelles. Reprezentanța acționează ca o „ambasadă” a Spaniei – principala sa sarcină este de a se asigura că interesele și politicile țării sunt luate în calcul într-un mod cât mai eficient în UE.

Bugete și finanțare

Cu cât contribuie și cât primește Spania?

Contribuția financiară a fiecărei țări din UE la bugetul Uniunii este calculată în mod echitabil, în funcție de mijloacele de care aceasta dispune. Cu cât este mai dezvoltată economia unei țări, cu atât este mai mare contribuția sa.

Bugetul UE nu este menit să redistribuie bogăția, ci să răspundă nevoilor tuturor cetățenilor europeni.

Cifre privind bugetul, veniturile și cheltuielile UE:

Proiecte finanțate de UE în Spania

Sumele cu care contribuie Spania la bugetul UE sunt direcționate către finanțarea de programe și proiecte în toate țările UE (construcții de drumuri, granturi pentru cercetători, protecția mediului etc.).

Aflați cum sunt utilizate fondurile europene în Spania.