Glavni sadržaj

Upoznajte nas

EU ima središnju službu za kontakt i niz mreža diljem Unije koje pružaju informacije, usluge i potporu. Možete upotrijebiti kartu „Europska unija oko mene” u nastavku kako biste pronašli centre EU-a u vašoj regiji i saznali koje usluge pružaju.

Karta „Europska unija oko mene”

Koristeći se padajućim izbornicima možete odabrati centre EU-a:

  • prema zemljopisnoj lokaciji – možete odabrati državu i regiju u kojoj tražite centar EU-a. Ako kliknete na gumb „geolokalizacija”, prikazat će se svi centri EU-a u blizini vaše trenutačne lokacije
  • prema mreži – možete odabrati jednu ili više mreža EU-a prikazanih na karti
  • prema ključnoj riječi – možete odabrati određenu temu kako biste pronašli centre EU-a koji će najbolje odgovoriti na vaš upit.

Zatim možete kliknuti na bilo koji od prikazanih centara EU-a na karti (označeni točkama u boji) kako biste dobili podatke za kontakt i informacije o uslugama koje pruža.

Detaljni opis centara EU-a

Nespecijalizirani centri EU-a

Ostali centri EU-a

Ovisno o njihovim posebnim zadacima, centri EU-a koji pripadaju specijaliziranim mrežama mogu pružati niz drugih usluga. Neki od primjera tih usluga navedeni su u nastavku.

Popisi mreža u nastavku nisu iscrpni: na karti možete pronaći više centara EU-a.