Skip to main content
Impriża konġunta tal-UE

L-Impriża Konġunta Ewropa Ċirkolari b'Bażi Bijoloġika (CBE JU)

Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU)

Ħarsa ġenerali

 • Rwol: il-finanzjament ta’ proġetti li javvanzaw l-industriji ċirkolari kompetittivi b’bażi bijoloġika fl-Ewropa.
 • Direttur Eżekuttiv: Philippe Mengal
 • Membri jew imsieħba: UE (rappreżentata mill-Kummissjoni Ewropea) u l-Konsorzju tal-Industriji b’Bażi Bijoloġika
 • Stabbilita fl-: 2021
 • Numru ta’ staff: 29
 • Post: Brussell (il-Belġju)
 • Sit web: L-Impriża Konġunta Ewropa Ċirkolari b'Bażi Bijoloġika

L-Impriża Konġunta Ewropa Ċirkolari b’Bażi Bijoloġika (Impriża Konġunta CBE) hi sħubija pubblika-privata ta’ €2 biljun bejn l-UE u l-Konsorzju tal-Industriji Bbażati fuq il-Prodotti Bijoloġiċi (BIC).

X’tagħmel

L-għanijiet ewlenin tal-Impriża Konġunta CBE huma li:

 • taċċellera l-proċess ta’ innovazzjoni, filwaqt li jiġu żviluppati soluzzjonijiet ġodda b’bażi bijoloġika
 • taċċellera l-iskjerament fis-suq ta’ soluzzjonijiet eżistenti maturi u ġodda b’bażi bijoloġika
 • tiżgura livell għoli ta’ prestazzjoni ambjentali minn sistemi industrijali b’bażi bijoloġika.

B’mod konkret, is-sħubija qed tiffinanzja proġetti fl-Ewropa kollha li għandhom l-għan li:

 • jappoġġjaw ir-riċerka u l-innovazzjoni f’soluzzjonijiet sostenibbli b’bażi bijoloġika
 • jnaqqsu r-riskji ta’ investiment f’impjanti ta’ produzzjoni ċirkolari b’bażi bijoloġika
 • jindirizzaw l-isfidi teknoloġiċi u regolatorji tas-suq li qed tiffaċċja l-bijoekonomija
 • isaħħu l-kollaborazzjoni fost il-gruppi kollha fis-settur tal-bijoekonomija
 • jinvolu ruħhom ma’ aktar partijiet ikkonċernati tul il-ktajjen tal-valur

L-impriża konġunta CBE qed tibni fuq is-suċċess tal-predeċessur tagħha, l-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’Bażi Bijoloġika (BBI JU):

Min jibbenefika?

Il-bidla minn materja prima u minerali fossili mhux rinnovabbli hija essenzjali jekk l-UE trid tilħaq il-miri klimatiċi tagħha kif stabbiliti fil-Patt Ekoloġiku Ewropew. Is-CBE għandha l-għan li tagħmel dan permezz ta’ riċerka dwar proċessi ta’ produzzjoni ċirkolari bbażati fuq materja prima bħal impjanti u materjali agrikoli, tal-baħar u tal-forestrija rinnovabbli oħra.

Industriji b’bażi bijoloġika b’saħħithom, effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u kompetittivi huma atturi importanti f’dan ir-rigward. Meta jipproduċu prodotti u materjali rinnovabbli mill-iskart u mill-bijomassa b’mod innovattiv, sostenibbli u ċirkolari, dawn jistgħu jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għall-mira tan-newtralità klimatika (emissjonijiet żero netti) sal-2050 filwaqt li joħolqu l-impjiegi u t-tkabbir ekonomiku fir-reġjuni fl-Ewropa kollha.

Ir-rwol tal-Ewropa Ċirkolari b’Bażi Bijoloġika huwa li tlaqqa’ flimkien diversi gruppi minn industriji b’bażi bijoloġika, li jvarjaw minn bdiewa sa xjentisti, biex jissolvew l-isfidi teknoloġiċi, regolatorji u tas-suq li qed jiffaċċja s-settur. L-iskema ta’ finanzjament pubblika-privata tagħha tagħti spinta lill-innovazzjoni u l-użu tas-suq u twitti t-triq għal investiment futur.

Kuntatt

Isem
L-Impriża Konġunta Ewropa Ċirkolari b'Bażi Bijoloġika (CBE JU)
Sit web
https://www.cbe.europa.eu
Indirizz postali
White Atrium Building, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles/Brussel, Belgium
Media soċjali