Przejdź do treści głównej
Wspólne przedsięwzięcie UE

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Biotechnologicznej Europy Opartej na Obiegu Zamkniętym

Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU)

Najważniejsze informacje

 • Zadania: finansowanie projektów, które przyczyniają się do rozwoju konkurencyjnego bioprzemysłu opartego na obiegu zamkniętym w Europie.
 • Dyrektor wykonawczy: Philippe Mengal
 • Członkowie lub partnerzy: UE (reprezentowana przez Komisję Europejską) i Konsorcjum Bioprzemysłu
 • Rok powstania: 2021
 • Liczba pracowników: 29
 • Siedziba: Bruksela (Belgia)
 • Strona internetowa: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Biotechnologicznej Europy Opartej na Obiegu Zamkniętym

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Biotechnologicznej Europy Opartej na Obiegu Zamkniętym (Wspólne Przedsięwzięcie CBE) to partnerstwo publiczno-prywatne między UE a Konsorcjum Bioprzemysłu (Bio-based Industries Consortium – BIC), o wartości 2 mld euro.

Zakres działalności

Główne cele Wspólnego Przedsięwzięcia CBE JU:

 • przyspieszenie procesu innowacji poprzez opracowanie nowatorskich rozwiązań biotechnologicznych
 • szybsze wprowadzanie na rynek istniejących dojrzałych i nowatorskich rozwiązań biotechnologicznych
 • zapewnienie wysokiego poziomu efektywności środowiskowej biotechnologicznych systemów przemysłowych.

Konkretnie rzecz ujmując, partnerstwo finansuje projekty w całej Europie, których celem jest:

 • wspieranie badań naukowych i innowacji w zakresie zrównoważonych rozwiązań biotechnologicznych
 • ograniczenie ryzyka związanego z inwestowaniem w zakłady produkcyjne oparte na obiegu zamkniętym surowców pochodzenia biologicznego
 • sprostanie wyzwaniom technologicznym, regulacyjnym i rynkowym, przed którymi stoi biogospodarka
 • zacieśnienie współpracy między wszystkimi grupami w sektorze biogospodarki
 • współpraca z większą liczbą zainteresowanych stron w łańcuchach wartości.

Wspólne Przedsięwzięcie CBE opiera się na sukcesie swojego poprzednika, Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu (BBI):

Dla kogo?

Odejście od nieodnawialnych surowców kopalnych i minerałów ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia przez UE celów klimatycznych określonych w Europejskim Zielonym Ładzie. CBE dąży do osiągnięcia tego celu poprzez badania nad procesami produkcji o obiegu zamkniętym opartymi na surowcach, takich jak rośliny i inne odnawialne materiały rolne, morskie i leśne.

Ważną rolę w tym zakresie odgrywa silny, zasobooszczędny i konkurencyjny bioprzemysł. Dzięki wytwarzaniu produktów i materiałów odnawialnych z odpadów i biomasy w innowacyjny, zrównoważony i oparty na obiegu zamkniętym sposób może on znacząco przyczynić się do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej (zero emisji netto) do 2050 r., przy jednoczesnym tworzeniu miejsc pracy i generowaniu wzrostu gospodarczego w regionach całej Europy.

Rolą Biotechnologicznej Europy Opartej na Obiegu Zamkniętym jest połączenie różnych grup z sektora przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego, od rolników po naukowców, w celu sprostania wyzwaniom technologicznym, regulacyjnym i rynkowym, przed którymi stoi ten sektor. Program finansowania publiczno-prywatnego pobudza innowacje i wprowadzanie produktów na rynek oraz toruje drogę przyszłym inwestycjom.

Kontakt

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Biotechnologicznej Europy Opartej na Obiegu Zamkniętym

Imię i nazwisko / Nazwa
Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Biotechnologicznej Europy Opartej na Obiegu Zamkniętym
Strona internetowa
https://www.cbe.europa.eu
Adres pocztowy
White Atrium Building, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles/Brussel, Belgia
Media społecznościowe