Direct naar de inhoud
Gemeenschappelijke onderneming van de EU

Gemeenschappelijke onderneming “Een circulair biogebaseerd Europa” (CBE)

Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU)

Overzicht

 • Taak: financiering van projecten ter bevordering van concurrerende circulaire biogebaseerde industrieën in Europa.
 • Directeur: Philippe Mengal
 • Leden / partners: EU (vertegenwoordigd door de Europese Commissie) en het Bio-based Industries Consortium
 • Opgericht: 2021
 • Medewerkers: 29
 • Locatie: Brussel (België)
 • Website: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking

De Gemeenschappelijke Onderneming “Een circulair biogebaseerd Europa” is een publiek-privaat partnerschap van de EU en het Bio-Based Industries Consortium (BIC) met een budget van 2 miljard euro.

Wat doet zij?

De belangrijkste doelstellingen van de Gemeenschappelijke Onderneming CBE zijn:

 • versnellen van het innovatieproces, ontwikkelen van nieuwe biogebaseerde oplossingen
 • versnelde marktintroductie van bestaande gerijpte en nieuwe biogebaseerde oplossingen
 • zorgen voor hoge milieuprestaties van biogebaseerde industriële systemen

Concreet financiert het partnerschap projecten in heel Europa die:

 • onderzoek en innovatie op het gebied van duurzame biogebaseerde oplossingen ondersteunen
 • de risico’s van investeringen in circulaire biogebaseerde productie-installaties verminderen
 • de uitdagingen van de bio-economie op het gebied van technologie, regelgeving en markttoegang aanpakken
 • de samenwerking tussen alle groepen in de sector van de bio-economie versterken
 • samenwerken met meer belanghebbenden in de loop van de waardeketens

De Gemeenschappelijke Onderneming CBE bouwt voort op het succes van haar voorganger, de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI):

Wie is erbij gebaat?

Een verschuiving van niet-hernieuwbare fossiele grondstoffen en mineralen is van essentieel belang om de klimaatdoelstellingen van de Europese Green Deal te halen. CBE wil dit doen door onderzoek te doen naar circulaire productieprocessen op basis van grondstoffen zoals planten en andere hernieuwbare landbouw-, bosbouw- en mariene materialen.

Sterke, hulpbronnenefficiënte en concurrerende biogebaseerde industrieën zijn in dit verband belangrijke spelers. Door hernieuwbare producten en materialen uit afval en biomassa op een innovatieve, duurzame en circulaire manier te produceren, kunnen zij aanzienlijk bijdragen tot de doelstelling van klimaatneutraliteit (nulemissie) tegen 2050 en tegelijkertijd banen en economische groei creëren in regio’s in heel Europa.

De rol van een circulair biogebaseerd Europa is het samenbrengen van verschillende groepen uit de biogebaseerde industrieën, variërend van landbouwers tot wetenschappers, om de technologische, regelgevings- en marktuitdagingen waarmee de sector wordt geconfronteerd, op te lossen. De publiek-private financieringsregeling stimuleert innovatie en marktintroductie en effent de weg voor toekomstige investeringen.

Contact

Gemeenschappelijke onderneming “Een circulair biogebaseerd Europa” (CBE)

Naam
Gemeenschappelijke onderneming “Een circulair biogebaseerd Europa” (CBE)
Website
https://www.cbe.europa.eu
Postadres
White Atrium Building, Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Brussel, België
Sociale media