Skip to main content
Întreprinderea comună a UE

Întreprinderea comună pentru bioeconomia circulară în Europa (CBE JU)

Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU)

Prezentare generală

 • Rol: finanțarea proiectelor care promovează bioindustriile circulare competitive în Europa.
 • Director executiv: Philippe Mengal
 • Membri sau parteneri: UE (reprezentată de Comisia Europeană) și consorțiul bioindustriilor
 • Înființare: 2021
 • Număr de angajați: 29
 • Sediu: Bruxelles (Belgia)
 • Site web: întreprinderea comună pentru bioeconomia circulară în Europa

Întreprinderea comună pentru bioeconomia circulară în Europa (CBE) este un parteneriat public-privat între UE și Bio-based Industries Consortium (BIC), în valoare de 2 miliarde EUR.

Activități

Principalele obiective ale întreprinderii comune CBE sunt:

 • accelerarea procesului de inovare prin dezvoltarea de noi biosoluții
 • favorizarea introducerii rapide pe piață a biosoluțiilor mature și noi care există deja
 • asigurarea unui nivel ridicat de performanță de mediu a biosistemelor industriale.

În mod concret, parteneriatul finanțează proiecte în întreaga Europă care vizează:

 • sprijinirea cercetării și inovării în materie de biosoluții durabile
 • reducerea riscurilor legate de investițiile în bioinstalații circulare de producție
 • abordarea provocărilor tehnologice, de reglementare și de piață cu care se confruntă bioeconomia
 • consolidarea colaborării între toate grupurile din sectorul bioeconomiei
 • implicarea mai multor părți interesate de-a lungul lanțurilor valorice.

Întreprinderea comună CBE se bazează pe succesul predecesorului său, întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI):

Cine sunt beneficiarii?

Abandonarea utilizării de materii prime și de minerale fosile neregenerabile este esențială pentru ca UE să își atingă obiectivele climatice, așa cum prevede Pactul verde european. CBE urmărește să realizeze acest lucru prin cercetarea proceselor de producție circulare bazate pe materii prime, cum ar fi plantele și alte materiale agricole, marine și forestiere regenerabile.

În acest sens, este important să dispunem de bioindustrii puternice, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor și competitive. Prin fabricarea de produse și materiale regenerabile din deșeuri și biomasă într-un mod inovator, durabil și circular, acestea pot contribui în mod semnificativ la obiectivul de neutralitate climatică (emisii nete egale cu zero) până în 2050, creând în același timp locuri de muncă și favorizând creșterea economică în regiunile din întreaga Europă.

Rolul întreprinderii comune pentru bioeconomia circulară în Europa este de a reuni diverse părți din sectorul bioindustriilor, de la agricultori la oameni de știință, pentru a aborda provocările de natură tehnologică, reglementară și comercială cu care se confruntă acest sector. Modul său de finanțare public-privat stimulează inovarea și introducerea pe piață și pregătește terenul pentru investiții viitoare.

Contact

Nume
Întreprinderea comună pentru bioeconomia circulară în Europa (CBE JU)
Site
https://www.cbe.europa.eu
Adresă poștală
Clădirea White Atrium, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles, Belgia
Rețele sociale