Skip to main content
European Central Bank - Logo

Pregled

 • Vloga: upravljanje evra, zagotavljanje stabilnosti cen ter izvajanje gospodarske in monetarne politike EU
 • Predsednica: Christine Lagarde
 • Člani: predsednik/-ca in podpredsednik/-ca Evropske centralne banke ter guvernerji nacionalnih centralnih bank vseh držav članic EU
 • Leto ustanovitve: 1998
 • Sedež: Frankfurt (Nemčija)
 • SpletiščeEvropska centralna banka

Evropska centralna banka (ECB) upravlja evro ter oblikuje in izvaja ekonomsko in monetarno politiko EU. Njena glavna naloga je zagotavljanje stabilnosti cen, kar podpira gospodarsko rast in odpira nova delovna mesta.

Delo Evropske centralne banke

 • določa obrestne mere, po katerih posoja denar komercialnim bankam v območju evra, s čimer nadzoruje obtok denarja in inflacijo
 • upravlja devizne rezerve območja evra ter nakup in prodajo deviz za zagotavljanje stabilnosti menjalnih tečajev
 • pomaga nacionalnim organom pri zagotavljanju ustreznega nadzora finančnih trgov in institucij ter podpira nemoteno delovanje plačilnih sistemov
 • zagotavlja varnost in trdnost evropskega bančnega sistema
 • odobri tiskanje evrskih bankovcev v državah območja evra
 • spremlja gibanje cen in ocenjuje tveganje za stabilnost cen.

Vse naloge Evropske centralne banke

Sestava

Predsednik ali predsednica Evropske centralne banke zastopa banko na srečanjih na visoki ravni v EU in v svetu. Evropska centralna banka ima naslednje tri organe odločanja:

 • Svet ECB je najvišji organ odločanja.
  Sestavljajo ga člani izvršilnega odbora (glej spodaj) in guvernerji nacionalnih centralnih bank evrskega območja.
 • Izvršilni odbor je odgovoren za tekoče poslovanje Evropske centralne banke.
  Sestavljajo ga predsednik/-ca in podpredsednik/-ca ter štirje drugi člani, ki jih za osem let imenujejo voditelji držav evrskega območja.
 • Razširjeni svet ima predvsem svetovalno in usklajevalno vlogo.
  Sestavljajo ga predsednik/-ca in podpredsednik/-ca Evropske centralne banke ter guvernerji nacionalnih centralnih bank vseh držav članic EU.

Način dela Evropske centralne banke

ECB sodeluje z nacionalnimi centralnimi bankami vseh držav EU v okviru evropskega sistema centralnih bank.

Vodi sodelovanje med centralnimi bankami območja evra v okviru t.i. evrosistema.

Delo upravnih organov

 • Svet ECB ocenjuje ekonomska in monetarna gibanja, opredeljuje monetarno politiko evrskega območja in določa obrestne mere, po katerih si lahko komercialne banke sposodijo denar od centralne banke.
 • Izvršilni odbor izvaja monetarno politiko, nadzoruje tekoče poslovanje, pripravlja zasedanja Sveta ECB in izvaja pooblastila, ki mu jih je dal Svet ECB.
 • Razširjeni svet sodeluje pri svetovalnih in usklajevalnih nalogah ter pomaga pri pripravah na širitev evrskega območja.

Evropska centralna banka in državljani

Vsa tehnična in splošna vprašanja lahko ECB pošljete po elektronski pošti.

Dostop do dokumentov

Dostop do informacij

Tedenski koledar javnih nastopov in drugih dejavnosti ECB

Koledar sej Sveta ECB in Razširjenega sveta ECB

Dodatne informacije

Kdo je kdo

Evro

Bančni nadzor

Izobraževalno gradivo

Publikacije

Možnosti zaposlitve

Kontakt

Ime
Evropska centralna banka (ECB)
Spletna stran
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.sl.html
Telefonska številka
+49 69 13440
Številko telefaksa
+49 69 13446000
Poštni naslov
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt na Majni, Nemčija
Družbeni mediji