Skip to main content
EU-organ

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)

European Data Protection Supervisor - Logo

Oversigt

 • Rolle: Sikrer, at EU-institutionerne og -organerne respekterer borgernes ret til privatliv i forbindelse med behandling af personoplysninger
 • Tilsynsførende: Wojciech Wiewiórowski
 • Oprettet: 2004
 • Hjemsted: Bruxelles (Belgien)
 • WebsiteDen Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

EU's institutioner og organer behandler undertiden borgernes personoplysninger – elektroniske, skriftlige eller visuelle – som led i deres arbejde. Behandlingen omfatter indsamling, registrering, lagring, hentning, fremsendelse, blokering eller sletning af data. Det er Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses opgave at håndhæve de strenge regler om beskyttelse af personoplysninger, der gælder for sådanne aktiviteter.

Hvad laver den tilsynsførende for databeskyttelse?

 • fører tilsyn med EU-administrationens behandling af personoplysninger for at sikre, at reglerne om privatlivets fred overholdes
 • rådgiver EU's institutioner og organer om alle aspekter af behandling af personoplysninger og relaterede politikker og lovgivning
 • behandler klager og foretager undersøgelser
 • samarbejder med EU-landenes myndigheder for at sikre ensartet databeskyttelse
 • holder øje med ny teknologi, som kan få betydning for databeskyttelse

Hvordan arbejder den tilsynsførende for databeskyttelse?

Den tilsynsførende udnævnes for en periode på 5 år, som kan forlænges. Den tilsynsførende har to afdelinger til at udføre det daglige arbejde:

Den tilsynsførende for databeskyttelse og dig

EU's institutioner og organer må ikke behandle personoplysninger om

 • din race eller etniske oprindelse
 • din politiske holdning
 • dine religiøse eller filosofiske synspunkter
 • dit medlemskab af en fagforening

De må heller ikke behandle personoplysninger om dit helbred eller din seksuelle orientering, medmindre oplysningerne er nødvendige for lægelig behandling. Selv da skal behandlingen foretages af en lægekyndig eller af en anden person med en tavshedspligt.

Hvis du mener, at din ret til privatliv er krænket af en EU-institution eller et EU-organ, skal du først underrette deansatte ved den EU-institution eller det EU-organ, der var ansvarlige for at behandle dine data på det tidspunkt, hvor du mener, krænkelsen fandt sted. Hvis du ikke er tilfreds med resultatet, skal du kontakte den databeskyttelsesansvarlige ved den EU-institution eller det EU-organ, som du mener er ansvarlig for krænkelsen.

Hvis det ikke lykkes, kan du sende en klage til den tilsynsførende for databeskyttelse ved at benytte en klageformular. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse vil undersøge sagen og underrette dig om, hvorvidt han er enig i din klage, og i så fald, hvordan problemet skal løses.

Hvis du ikke kan acceptere den tilsynsførendes beslutning, kan du indbringe sagen for Domstolen.

Yderligere oplysninger

Whoiswho

Udtalelser

Publikationer

Referencebibliotek

Ledige stillinger

Kontakt

Navn
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)
Websted
https://edps.europa.eu/_en
Telefonnummer
+32 2 283 19 00
Faxnummer
+32 2 283 19 50
Postadresse
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles, Belgien
Sociale medier