Skip to main content
European Data Protection Supervisor - Logo

Ħarsa ġenerali

 • Rwol: Tiżgura li l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE jirrispettaw id-dritt għall-privatezza tan-nies meta jkunu qed jipproċessaw id-dejta personali tagħhom
 • Kontrollur: Wojciech Wiewiórowski
 • Stabbilit: fl-2004
 • Lokalità: Brussell (il-Belġju)
 • Sit web: Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE xi kultant jipproċessaw l-informazzjoni personali taċ-ċittadini - f'format elettroniku, miktub jew viżiv- waqt dmirijiethom. L-ipproċessar jinkludi l-ġbir, ir-reġistrazzjoni, il-ħażna, l-irkupru, il-bgħit, l-imblukkar jew it-tħassir ta’ dejta. Huwa l-kompitu tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (KEPD) li jżomm regoli ta' privatezza stretti fit-tmexxija ta' dawn l-attivitajiet.

X’jagħmel il-KEPD?

 • Jissorvelja l-amministrazzjoni tal-UE waqt l-ipproċessar ta' dejta personali biex jiżgura konformità mar-regoli ta' privatezza
 • Jagħti konsulenza lill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE dwar l-aspetti kollha tal-ipproċessar tad-dejta personali u l-politiki u l-leġiżlazzjoni relatati
 • Jieħu ħsieb l-ilmenti u jwettaq l-inkjesti
 • Jaħdem mal-awtoritajiet nazzjonali tal-pajjiżi tal-UE biex jiżgura l-konsistenza fil-protezzjoni tad-dejta
 • Jissorvelja teknoloġiji ġodda li jista’ jkollhom impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta.

Kif jaħdem il-KEPD?

Il-Kontrollur jinħatar għal mandat ta’ 5 snin li jista’ jiġġedded. Għax-xogħol ta' kuljum, il-KEPD għandu 2 entitajiet ewlenin:

 • Kontroll u Infurzar  - jivvaluta l-konformità tal-protezzjoni tad-dejta mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE.
 • Politika u Konsultazzjoni  - jagħti konsulenza lil-leġiżlaturi tal-UE dwar kwistjonijiet ta' protezzjoni tad-dejta f'bosta oqsma ta' politika u proposti leġiżlattivi ġodda.

Il-KEPD u int

L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE ma għandhomx jipproċessaw dejta personali tiegħek dwar

 • oriġini razzjali jew etnika
 • opinjonijiet politiċi
 • opinjonijiet reliġjużi jew filosofiċi
 • sħubija trade-unjonistika.

U lanqas jistgħu jipproċessaw dejta dwar saħħtek jew l-orjentazzjoni sesswali tiegħek, sakemm dawn ma jkunx hemm bżonnhom għal raġunijiet ta' kura tas-saħħa. Anki f’dan il-każ, dan għandu jsir minn professjonist fil-qasam tas-saħħa jew xi persuna oħra marbuta b’ġurament ta’ segretezza professjonali.

Jekk temmen li d-dritt tiegħek għall-privatezza ġie miksur minn xi istituzzjoni jew korp tal-UE, għandek l-ewwel nett tgħidlill-membri tal-istaff tal-UEresponsabbli mill-ipproċessar tad-dejta tiegħek fil-punt fejn taħseb li sar il-ksur. Jekk ma tkunx sodisfatt bir-riżultat, ikkuntattja lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta  tal-istituzzjoni jew korp tal-UE li taħseb li wettaq il-ksur.

Jekk ma jirnexxilekx, tista' tagħmel ilment mal-KEPD billi tuża formola tal-ilment. Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jinvestiga u jgħarrfek dwar jekk jaqblux mal-ilment tiegħek u, fil-kas, kif se tiġi indirizzata s-sitwazzjoni.

Jekk inti ma taqbilx mad-deċiżjoni tal-KEPD, tista’ tressaq il-kwistjoni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE.

Ara wkoll

Min hu min

Il-pubblikazzjonijiet  

L-impjiegi  

Kuntatt

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (KEPD)

Sit web
Numru tat-telefown
+32 2 283 19 00
Numru tal-faks
+32 2 283 19 50
Indirizz postali
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
Media soċjali