Skip to main content
European Data Protection Supervisor - Logo

Pregled

 • Vloga: Nadzorni organ, ki skrbi, da institucije in organi EU pri obdelavi osebnih podatkov spoštujejo pravico državljanov do zasebnosti
 • Nadzornik: Wojciech Wiewiórowski
 • Ustanovitev: 2004
 • Sedež: Bruselj (Belgija)
 • Spletišče: Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Institucije in organi EU morajo pri opravljanju svojih nalog včasih obdelati osebne podatke državljanov – v elektronski, pisni ali vizualni obliki. K obdelavi podatkov sodi njihovo zbiranje, evidentiranje, shranjevanje, priklic, pošiljanje, blokiranje in brisanje. Naloga evropskega nadzornika za varstvo podatkov je varovati stroga pravila glede zasebnosti, ki urejajo te dejavnosti.

Delo evropskega nadzornika za varstvo podatkov

 • Nadzoruje obdelavo osebnih podatkov v administraciji EU in preprečuje kršitev pravil glede zasebnosti.
 • Svetuje institucijam in organom EU glede vseh vidikov obdelave osebnih podatkov ter povezanih politik in predpisov.
 • Obravnava pritožbe in vodi preiskave.
 • Sodeluje z nacionalnimi organi držav EU in skrbi za doslednost v varstvu podatkov.
 • Spremlja nove tehnologije, ki lahko posežejo v varstvo podatkov.

Način dela evropskega nadzornika za varstvo podatkov

Nadzornik se imenuje za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja. Vsakodnevne dejavnosti evropskega nadzornika za varstvo podatkov zadevajo 2 glavni področji:

 • Nadzor in uveljavljanje pravil : ocenjuje spoštovanje pravil za varovanje podatkov v ravnanju institucij in organov EU.
 • Politika in svetovanje : zakonodajalcem EU svetuje glede varstva podatkov na različnih področjih politike in pri novih zakonodajnih predlogih.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov in državljani

Institucije in organi EU ne smejo obdelovati osebnih podatkov o:

 • rasni in etnični pripadnosti
 • političnem prepričanju
 • verskem in filozofskem nazoru
 • sindikalnem članstvu

Prav tako ne smejo obdelovati podatkov o zdravstvenem stanju in spolni usmerjenosti državljanov, razen če so ti podatki potrebni za namene zdravstva. A tudi v tem primeru jih mora obravnavati zdravstveni delavec ali kaka druga oseba, zaprisežena poklicni molčečnosti.

Če menite, da sta institucija ali organ EU kršila vašo pravico do zasebnosti, na to najprej opozoriteosebje EU , ki je bilo pristojno za obdelavo vaših podatkov v instituciji, kjer se je zgodila kršitev. Če z njihovim odgovorom ne boste zadovoljni, se obrnite na uradno osebo za varstvo podatkov  v zadevni instituciji ali organu EU.

Če bo tudi to neuspešno, se pritožite evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov – uporabite spletni obrazec. Nadzornik bo zadevo preiskal in vam sporočil, ali bo sprejel vašo pritožbo in kako bo v tem primeru ravnal.

Če se z odločitvijo evropskega nadzornika ne boste strinjali, lahko zadevo predate Sodišču Evropske unije.

Glej tudi

Kdo je kdo

Publikacije  

Zaposlitev  

Kontakt

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Spletna stran
Telefonska številka
+32 2 283 19 00
Številko telefaksa
+32 2 283 19 50
Poštni naslov
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgija
Družbeni mediji