Skip to main content
Logo of European Training Foundation

Perustiedot

  • Tehtävä: Euroopan koulutussäätiö tukee inhimillistä kehitystä EU:n naapurimaissa
  • Johtaja: Cesare Onestini
  • Perustettu: 1994
  • Henkilöstömäärä: 130
  • Toimipaikka: Torino (Italia)
  • Verkkosivusto: ETF

Euroopan koulutussäätiö (ETF) tukee osaltaan EU:n toimia ulkosuhteiden alalla. Säätiö auttaa EU:n naapurimaita uudistamaan ammatillisen koulutuksen ja työmarkkinoiden järjestelmiään. Näin nämä maat voivat hyödyntää parhaiten kansalaistensa kykyjä ja taitoja.

Tehtävät

Euroopan koulutussäätiö tukee inhimillistä kehitystä 29 kumppanimaassa. Toiminnot sijoittuvat Kaakkois-Eurooppaan ja Turkkiin, Itä-Eurooppaan, eteläiselle ja itäiselle Välimeren alueelle sekä Keski-Aasiaan. Säätiö auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintapolitiikkoja ja ohjelmia sekä tekemään niistä arviointeja. Tavoitteena on

  • edistää sosiaalista liikkuvuutta ja sosiaalista osallisuutta
  • uudistaa koulutusjärjestelmiä
  • kehittää koulutusjärjestelmien valmiuksia niin, että ne vastaavat paremmin työmarkkinoiden tarpeita.

Toisin sanoen säätiö tukee kumppanimaita näiden pyrkiessä toteuttamaan tuloksellista koulutuspolitiikkaa, joka perustuu tosiasioihin. Näin tuetaan kansalaisten aktiivisuutta ja hyvinvointia sekä nykyaikaistetaan ammatillista koulutusta ja kehitetään sen tarjontaa niin, että se vastaa työmarkkinoiden tarpeita kansallisesti ja kansainvälisesti.

Lisäksi säätiön asiantuntijat auttavat suunnittelemaan, toteuttamaan, valvomaan ja arvioimaan EU:n toimia, joilla tuetaan poliittista vuoropuhelua. Tämä helpottaa EU:n avun toimittamista kumppanimaille.

Säätiön toimintaa kuvataan säätiön ohjelma-asiakirjassa.

Kenelle toiminnasta on hyötyä?

Euroopan koulutussäätiön avulla koulutetut ja ammattitaitoiset työntekijät saavat todennäköisemmin työtä kotimaassaan. Näin he joutuvat vähemmän alttiiksi sosiaaliselle syrjäytymiselle ja köyhyydelle. Heidän ei tarvitse yhtä usein turvautua laittomaan maahanmuuttoon.

Kumppanimaat vaurastuvat, niiden vakaus lisääntyy, ja mahdollisuudet kauppaan ja investointeihin paranevat.

EU-maat saavat päteviä työntekijöitä, jotka tulevat Eurooppaan laillisia teitä pitkin ja jotka paikkaavat väestörakenteen muutoksen aiheuttamaa osaamisvajetta.

Ks. myös

Julkaisut

Live & Learn -lehti

Tapahtumat

Työpaikat

Yhteydenotot

Nimi
Euroopan koulutussäätiö (ETF)
Verkkosivusto
https://www.etf.europa.eu/fi/translated-content/documents/
Puhelinnumero
+39 011 630 22 22
Faksinumero
+39 011 630 22 00
Postiosoite
Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65, 10133 Torino TO, Italia
Sosiaalinen media