Skip to main content
Decentralizirana agencija

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

logo of European Agency for Safety and Health at Work

Pregled

 • Naloga: Agencija zbira in analizira podatke ter obvešča vse, ki se ukvarjajo z varnostjo in zdravjem na delovnem mestu
 • Direktor: Dr. Christa Sedlatschek
 • Ustanovitev: 1994
 • Število zaposlenih: 67
 • Sedež: Bilbao (Španija)
 • Spletišče: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

Agencija si prizadeva za bolj zdrava, varnejša in produktivnejša delovna mesta v splošno korist podjetij, zaposlenih in držav. Z uveljavljanjem kulture preprečevanja tveganj prispeva k izboljšanju delovnih pogojev v Evropi.

Naloge

 • Predvidevanje sprememb: s projekti predvidevanja izpostavi in preuči nova in porajajoča se tveganja za varnost in zdravje pri delu
 • Dejstva in podatki: z raziskavami ESENER zbira in razširja informacije, s pregledi posameznih tem na področju varnosti in zdravja na delovnem mestu določa prednostne naloge
 • Orodja za dobro upravljanje: spletno interaktivno orodje za oceno tveganja za mala in srednja podjetja
 • Kampanje ozaveščanja javnosti: dveletne evropske kampanje za zdravo delovno okolje in filmi NAPO o varnosti in zdravju pri delu
 • Povezovanje znanja: spletna enciklopedija OSHwiki s točnimi in zanesljivimi informacijami
 • Strateško povezovanje: partnerstva z vladnimi organi in organizacijami delodajalcev in delavcev

Koristi

Agencija podpira:

 • snovalce politik v institucijah EU in državah članicah
 • podjetja, zlasti mikro in mala podjetja
 • zaposlene in njihove predstavnike
 • delodajalce
 • strokovnjake in raziskovalce na področju varnosti in zdravja pri delu
 • javnost EU

Agencija sodeluje z:

 • informacijskimi točkami in njihovimi mrežami
 • socialnimi partnerji
 • nacionalnimi vladami
 • evropskimi institucijami, organi in odbori
 • Evropskim parlamentom (odbor za zaposlovanje)
 • Evropsko komisijo (službi za zaposlovanje ter za industrijo in podjetništvo)
 • mrežo Enterprise Europe Network
 • Svetom EU
 • velikimi podjetji in panožnimi združenji
 • preventivnimi službami
 • raziskovalci na področju varnosti in zdravja pri delu
 • delovnimi inšpektorji
 • mednarodnimi in regionalnimi organizacijami

Glej tudi

Brošura

Večletni strateški program za obdobje 2021–2027

Orodja in publikacije

Tiskovno središče

Mesečni e-bilten

Zaposlitev

Kontakt

Ime
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu
Spletna stran
https://osha.europa.eu/sl/
E-pošta
Telefonska številka
+34 944-358-400
Številko telefaksa
+34 944-358-401
Poštni naslov
12 Santiago de Compostela (Edificio Miribilla), 5th Floor, 48003 Bilbao Vizcaya, Španija
Družbeni mediji