Skip to main content
Byrån för gemensam utrikes- och säkerhetspolitik

EU:s institut för säkerhetsstudier

European Union Institute for Security Studies

Översikt

  • Uppgift: Analysera utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska frågor
  • Direktör: Gustav Lindstrom
  • Inrättad: 2002
  • Antal anställda: 24
  • Plats: Huvudkontor i Paris (Frankrike) och ett sambandskontor i Bryssel (Belgien)
  • Webbplats: EUISS

EU:s institut för säkerhetsstudier (EUISS) ska analysera utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska frågor.

Verksamhet

Institutet ska

  • främja en gemensam säkerhetskultur i EU
  • bidra till att utveckla och planera den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken  
  • hjälpa till att utforma och främja EU:s utrikespolitik
  • bidra till debatten om säkerhetsstrategin inom och utanför EU.

Huvuduppdraget är att göra analyser och organisera diskussionsforum för att bidra till utformningen av EU:s politik. I detta uppdrag ingår också att fungera som en kanal mellan europeiska experter och beslutsfattare på alla nivåer.

Målgrupper

I uppdraget ingår att regelbundet ta fram publikationer om de frågor och regioner som är centrala för EU:s arbete.

Institutets evenemang ökar EU:s analytiska kapacitet och bidrar till att utforma gemensamma strategier. På evenemangen samlas EU-anställda, nationella experter, akademiker, beslutsfattare, medier och företrädare för det civila samhället från EU-länderna och hela världen.

Se också

Publikationer

Verksamhet

Kontakt

Namn
EU:s institut för säkerhetsstudier
Webbplats
http://www.iss.europa.eu
E-post
Telefon
+33 1 56 89 19 30
Fax
+33 1 56 89 19 31
Postadress
100 avenue de Suffren, 75015 Paris, Frankrike
Sociala medier