Skip to main content
Gemensamt företag under EU

Det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (EuroHPC)

European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU)

Översikt

 • Uppgift: Utveckla ett superdatorekosystem genom att samla EU:s, deltagarländernas och de deltagande privata aktörernas resurser.
 • Verkställande direktör: Anders Dam Jensen 
 • Inrättad: 2020
 • Antal anställda: 15
 • Plats: Luxemburg (Luxemburg)
 • Webbplats: Det gemensamma företaget EuroHPC 

Verksamhet

Med hjälp av det gemensamma företaget EuroHPC kan EU, deltagarländerna och deras privata partner samordna sina insatser och samla sina resurser för att göra EU världsledande inom superdatorer.

Målet är att stärka Europas vetenskapliga spetskompetens och industriella styrka, främja ekonomins digitalisering och säkerställa Europas tekniska oberoende. 

EuroHPC ska bland annat

 • utveckla, ta i drift, utvidga och upprätthålla ett världsledande, federerat och säkert ekosystem med hypersammankopplade tjänste- och datainfrastrukturer för superdatorer och kvantdatorer i EU
 • stödja utvecklingen av efterfrågestyrda och användardrivna superdatorsystem baserade på en leveranskedja som garanterar tillgång till komponenter, teknik och kunskap och begränsar risken för störningar
 • utveckla en mängd tillämpningar som är optimerade för dessa system
 • bredda användningen av superdatorinfrastrukturen genom att nå ut till ett stort antal offentliga och privata användare
 • stödja utvecklingen av viktig kompetens inom europeisk forskning och industri när det gäller högpresterande datorsystem.

Målgrupper

Allmänheten 

Superdatorer har många användningsområden och används bland annat för att

 • underlätta medicinsk forskning, ta fram nya läkemedel och anpassa behandlingar till patienternas individuella behov och sjukdomar
 • förutse svåra väderförhållanden och övervaka klimatförändringar
 • bekämpa it-brottslighet (t.ex. nätfiske och identitetsstöld)
 • öka it-säkerheten för att bland annat skydda viktig infrastruktur (t.ex. allmännyttiga tjänster). 

Industrin 

Superdatorer bidrar till mer innovation och fler varor och tjänster med högre värde i de olika industrisektorerna, samtidigt som man håller nere kostnaderna, minskar produktionscyklerna och förbättrar effektiviteten. Superdatorerna banar på så sätt väg för säkrare och miljövänligare teknik i industrin. 

Vetenskap och forskning 

Superdatorer står i centrum för vetenskapens digitala omställning och möjliggör fördjupad kunskap och nya rön inom nästan alla naturvetenskapliga områden, t.ex.

 • grundläggande fysik (genom att öka kunskapen om materien och utforska universum) 
 • materialkunskap (t.ex. genom att ta fram nya viktiga komponenter för läkemedels- och energisektorerna) 
 • geovetenskap (genom att utveckla modeller för fenomen i atmosfären och havet på global nivå). 

Se också

Upptäck EuroHPC 
Åtkomst till våra superdatorer 
Aktuella projekt 
Pressmeddelanden 

Kontakt

Namn
Det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (EuroHPC)
Webbplats
https://eurohpc-ju.europa.eu/
Telefon
(+352) 28 12 45 00
Postadress
Drosbach-byggnaden (DRB) – E-flygeln – 1:a våningen, 12E, rue Guillaume Kroll, 2920 Luxemburg, Luxemburg
Sociala medier